Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm dân vận chính quyền” 2018 (04/04/2018, 08:37)

Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2386/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Ảnh minh họa

Cụ thể, để triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2018 nói riêng và công tác dân vận trên địa bàn tỉnh nói chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”…để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành trực thuộc và UBND các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị trên; báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng, 01 năm về UBND tỉnh; Giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chỉ thị trên, tổng hợp kết quả thực hiện 06 tháng, 01 năm, báo cáo UBND tỉnh và Ban Dân vân Tỉnh ủy.

Nội dung chi tiết tại đây

VTLý

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này