Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước (04/03/2019, 15:26)

Ngày 28/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1576/KH-UBND về việc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27/7/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử nói chung và công tác gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nói riêng.

Ảnh minh họa từ internet

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh) đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

UBDN tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương căn cư Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung chi tiết tại đây.

Bá Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này