Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. (22/04/2017, 08:56)

Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Mục tiêu của Nghị quyết trên nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%. (ảnh: Thế Sự).

Nghị quyết đặt ra một số mục tiêu cụ thể như: đến năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) đạt trên 85%, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao; 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về chất lượng; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%...

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ như: cải cách công tác xây dựng văn bản; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, chuyên nghiệp; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết xong trong tháng 5/2017; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2017.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả, kịp thời đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nội dung Nghị quyết đã đề ra.

Nội dung chi tiết tại đây.

T.S

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này