Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020 (13/07/2018, 16:24)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 09/7/2018 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh từ nay đến năm 2020.

Theo đó, sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, đúng hướng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu xây dựng đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm” và kế hoạch tổ chức thực hiện sau khi đề án được phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020; chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng phương án lồng ghép các nguồn vốn (bao gồm nguồn vốn ngân sách tỉnh) để bảo đảm mục tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và theo tiến độ hàng năm, bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương trong thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành…

Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (ảnh minh họa)

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tăng cường bố trí nguồn vốn sự nghiệp tỉnh tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lựa chọn và đề xuất nhu cầu đầu tư hàng năm các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để giúp các địa phương đăng ký đạt chuẩn hàng năm về đích đúng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tham mưu, điều phối chương trình; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm, hàng quý, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Các sở: Công Thương, Xây dựng , Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách linh hoạt trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng các thiết chế ở nông thôn như: Chợ liên xã, nghĩa trang liên xã, trạm xá liên xã, nhà văn hóa liên xã, liên thôn... để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, phát huy hiệu quả các thiết chế nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch vận động các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người dân từ sản xuất đến chế biến, sử dụng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, tăng cường huy động và bố trí các nguồn lực để giữ vững và nâng chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình đã đề ra của giai đoạn 2016-2020.

Nội dung chi tiết tại đây.

Bá Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này