Tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (19/07/2016, 14:25)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5218/UBND-NN&MT, gửi  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 76/VPĐP-TH ngày 17/6/2016 của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về cơ chế đầu tư trong Chương trình nông thôn mới và có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thanh quyết toán công trình, dự án theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình nông thôn mới đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện các nguồn vốn thuộc Chương trình nông thôn mới đúng theo quy định của pháp luật (đặc biệt là các dự án, công trình được áp dụng cơ chế đặc thù), đồng thời rà soát, kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện và bố trí công chức cấp xã làm công tác nông thôn mới theo Công văn số 1826/UBND-TH ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả về Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 23/5/2016.

Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này