Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020 (08/06/2020, 08:34)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu triển khai khảo sát công tác thông tin cơ sở nhằm làm căn cứ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.  

Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 6 xã khu vực III  của huyện Lắk trong năm 2019

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020 sẽ được thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020 nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác giảm nghèo; khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đề ra.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông đang hướng dẫn cán bộ cơ sở sử dụng phương tiện kỹ thuật phục vụ thông tin cổ động tại huyện Lắk trong năm 2019

Ba mục tiêu cụ thể đề ra của kế hoạch truyền thông giảm nghèo thông tin năm 2020 bao gồm: 100% cụm dân cư tập trung tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin để phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị và cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên thực hiện đối với khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; duy trì khoảng 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương thông qua các hình thức phát thanh - truyền hình, báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, pa nô….; hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho Đội thông tin lưu động của huyện M’Đrắk (huyện đặc biệt khó khăn) và 06 xã khu vực III gồm xã Bông Krang và Yang Tao (huyện Lắk), Ya Tờ Mốt, Cư Kbang, Ia Rvê và Ia Lốp (huyện Ea Súp) theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020 hơn 1,33 tỷ đồng.

Hoàng Dưỡng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này