Triển khai Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ (24/05/2019, 15:41)

Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3969/UBND-KSTTHC, về việc triển khai Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, đối với việc triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo  định kỳ theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn tỉnh, trước ngày 01/6/2019.

Đối với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về các nhiệm vụ liên quan đến Bộ phận Một cửa: Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịnh UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; trong đó, cần lưu ý quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của công chức, viên chức được cử ra làm việc tại Bộ phận Một cửa theo hướng tiếp nhận và giải quyết TTHC theo phương thức 4 tại chỗ.

Về ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC: UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3009/UBND-KSTTHC ngày 18/4/2019, về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

Về nhiệm vụ thiết lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa, một cửa điện tử liên thông; Phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đồng thời lưu ý trong quá trình nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cần bổ sung tính năng đánh giá kết quả giải quyết TTHC phù hợp với các tiêu chí đánh giá tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung chi tiết tại đây      

VTLý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này