Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - Hướng đến một nền hành chính điện tử minh bạch, hiệu quả (18/04/2017, 07:08)

Xây dựng và đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử được xem là xu hướng tất yếu của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử.

Tại Đắk Lắk, triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 được ban hành tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột triển khai “Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông” tại thành phố Buôn Ma Thuột và lấy đây làm mô hình điểm về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện để tiến tới nhân rộng ra toàn tỉnh. Hệ thống được triển khai ở các đơn vị chuyên môn trực thuộc có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính công và tại 21 UBND xã, phường của thành phố. Đây được xem là biểu hiện sinh động của việc ứng dụng CNTT, cải cách hành chính cũng như thể hiện rõ nét về sự minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh”.

Người dân đi làm thủ tục hành chính.

Để triển khai hiệu quả Hệ thống, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã kịp thời rà soát, công bố bộ thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo hướng tinh gọn, đơn giản về thủ tục, đồng thời xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng phù hợp theo cấp độ “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4” nhằm tránh những bất cập, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, từ ngày 15/3/2017,UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã chính thức thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, tiếp nhận, giải quyết 08 bộ thủ tục hành chính công qua mạng tại địa chỉ truy cập motcua.daklak.gov.vn, gồm: giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh và gia hạn giấy phép xây dựng. Các bộ thủ tục hành chính công này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường và UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Cán bộ bộ phận một cửa thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực giấy phép xây dựng

Thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu, người dân chỉ cần thao tác một vài hướng dẫn đơn giản trên máy tính hoặc trên điện thoại Smarphone có kết nối internet là có thể thực hiện được. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến qua nhiều kênh khác nhau như hệ thống tổng đài tin nhắn, điện thoại, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật...

Mặc dù tính ưu việt cao, song việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn gặp không ít khó khăn với người lớn tuổi và một số người dân vì thực hiện các giao dịch đều trên môi trường internet. Để khắc phục những khó khăn trên, đảm bảo người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính liên thông liên quan tới công tác tư pháp, hộ tịch, hiện nay UBND thành phố Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, phát tờ rơi hướng dẫn người dân truy cập, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh, đồng thời dự kiến thời gian tới, UBND thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức Lễ công bố thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho đông đảo người dân, doanh nghiệp được biết.

Doanh nghiệp đầu tiên nhận giấy phép đăng ký kinh doanh qua hình thức nộp tờ khai qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Phát huy những thành quả đã đạt được, theo Kế hoạch cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong thời gian tới, UBND thành phố Buôn Ma Thuột sẽ áp dụng với 317 thủ tục ở 21 xã, phường.Trong đó, cấp thành phố có 195 thủ tục; cấp xã, phường 122 thủ tục. Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện tốt trong những năm qua, thành phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối-một việc thông suốt”, để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc. Các đơn vị cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm của người đứng đầu. Thực hiện quy trình giải quyết công việc cụ thể, từng đơn vị, công chức xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết hóa quy trình giải quyết công việc. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa, minh bạch hóa các quy trình thủ tục. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng đơn giản, người dân dễ tiếp cận…

Theo tinh thần phối hợp của Sở TT&TT và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, để triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hai bên đã phối hợp phát triển hệ thống đáp ứng khả năng vận hành hệ thống như xây dựng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính; cập nhật, xây dựng mới tất cả thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền của từng UBND cấp xã, phường và UBND thành phố Buôn Ma Thuột lên Cổng Dịch vụ hành chính công tập trung của tỉnh; chuyển đổi dữ liệu, thiết lập và liên thông hệ thống Một cửa điện tử cấp xã, phường, UBND thành phố lên Cổng dịch vụ của tỉnh để phục vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả; tích hợp mọi thông tin về tình trạng hồ sơ để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phục vụ tra cứu, giám sát của cơ quan nhà nước; đòa tạo, hướng dẫn cán bộ sử dụng, vận hành hệ thống…

Với việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến sẽ tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch của 2 đơn vị, đến năm 2020 đảm bảo 30% trở lên các thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được xây dựng, công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh trực tuyến đến mức độ 4. Để thông tin về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến được với người dân và doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền như: in tờ rơi phát tới các Tổ dân phố; tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột; tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh cơ sở của thành phố và xây dựng chương trình truyền thông IT TODAY làm video phóng sự phát trên hệ thống Phát thanh và Truyền hình địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra thiết bị vận hành dịch vụ công trực tuyến.

Đối với việc thực hiện Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông (VNPT-iGate), Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Đắk Lắk đã thống nhất kế hoạch với mục tiêu tổng quát đến hết tháng 7/2017 sẽ hoàn thành xong công tác khảo sát và thiết lập cơ sở dữ liệu toàn bộ thủ tục hành chính toàn tỉnh, tập huấn cho toàn bộ cán bộ tham gia hệ thống tại 34 Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 8/2017 đến 31/12/2017 sẽ triển khai 44 nhóm dịch vụ công của địa phương phải cung cấp mức độ 3,4 theo văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ. Theo tiến độ, trong quý I sẽ triển khai tại thành phố Buôn Ma Thuột và Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Xây dựng; tháng 4,5 của quý II sẽ triển khai ở các Sở, ngành và đến tháng 6,7/2017 sẽ triển khai đến các huyện, thị xã trên địa bàn.

Có thể khẳng định, việc triển khai rộng rãi hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần cụ thể hóa 3 tiêu chí trong công tác cải cách hành chính, đó là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm số lượt đi lại của công dân và giảm hồ sơ giấy tờ; qua đó thu hẹp khoảng cách cả về không gian và thời gian giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp; xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Với những thành công bước đầu, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, như mức độ 3 đã được người dân và doanh nghiệp khai thác để thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự vào cuộc của các cấp, các ngành sẽ thành công và sẽ tạo một bước tiến mới quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử.

Hồng Mong – Huỳnh Sự

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này