Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 24/9/2019 của Văn phòng Chính phủ (06/11/2019, 10:19)

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8956/UBND-KSTTHC, về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 24/9/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; rà soát, khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ đã quá hạn (nếu có).

Đầy mạnh việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo 60% TTHC trở lên của cơ quan, đơn vị được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, thanh toán phí và lệ phí điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đồng thời, có giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa UBND cấp huyện, cấp xã, các Sở, ban, ngành và Bưu điện tỉnh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích, đẩy mạnh phát triển dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC tại nhà đối với các lĩnh vực có nhu cầu cấp thiết, có số lượng hồ sơ TTHC giao dịch hàng ngày của người dân và doanh nghiệp nhiều.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, mức độ triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý đối với đơn vị, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm hoặc không đủ khả năng, năng lực trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại cơ quan, đơn vị. Chủ động, sớm cập nhật Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0 và duy trì phát triển hàng năm.

Nội dung chi tiết tại đây       

VTLý

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này