Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (31/05/2023, 11:18)

Ngày 30/05/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4474/UBND-NNMT  gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố về việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

                                            

   Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo  chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường theo thẩm quyền. Tổ chức thực hiện việc công khai thông tin môi trường theo quy định về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường, giấy phép môi trường lên trang thông tin điện tử của Sở, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sở Công thương: Tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư theo thẩm quyền đối với các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động nâng công suất có phát sinh nước thải trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải yêu cầu cơ quan chuyên môn xem xét sự phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí từ ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.                                                                                                                        

                                                                                                                                  

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang