Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (27/03/2019, 09:19)

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2242/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.

Để đạt được mục tiêu chung đó, Chính phủ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, chủ yếu sau:

Giai đoạn 2019 - 2020:

- 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên;

- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4;

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử...

Giai đoạn 2021 - 2025:

- 100% Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 40% người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử..

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công tực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên…

Nghị quyết 17/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 07/3/2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, trước ngày 31/3/2019.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này