Triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (30/06/2016, 14:51)

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4751/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, để từng bước nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, góp phần thực hiện Chương trình nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững, các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nông thôn mới; xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề…nhằm giúp người vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khả năng trả được vốn vay cho ngân hàng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Sở Tài chính tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách tỉnh vào đầu mối là Chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xác định các đối tượng nghèo để làm căn cứ thực hiện chính sách xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố dành một phần nguồn ngân sách địa phương hàng năm ủy thác qua NHCSXH trên địa bàn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, có giải pháp chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho việc giám sát của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

VTLý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này