Triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện (26/10/2020, 09:00)

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9532/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh  theo quy định tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 22/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Lắk, thì Đắk Lắk được phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Ảnh minh họa

Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, số biên chế công chức được giao năm 2020 (theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020) để xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Riêng Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quy trình, hồ sơ đề nghị sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Hồ sơ về Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ để thẩm định trước ngày 20/11/2020.

UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Đối với các tổ chức đặc thù và đơn vị quy định không nhất thiết phải thành lập như Phòng Dân tộc và Phòng Y tế, yêu cầu UBND cấp huyện rà soát các tiêu chí quy định về thành lập phòng Dân tộc và sự cần thiết của việc duy trì phòng Y tế để thực hiện việc tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP  ngày 22/11/2028 của Chính phủ.

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của UBND huyện, thị xã, thành phố gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đúng quy định.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này