Triển khai thi hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 (01/07/2016, 10:19)

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4857/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh minh họa

Đề án đưa ra Mục tiêu tổng quát: Đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác này.

Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm xúc tiến đầu tư, của các bộ, ngành, địa phương (công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài) kiến thức, kỹ năng pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt để giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của bộ, ngành, địa phương kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Hình thành nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ở Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, ngành chủ chốt trong công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế), các thành phố trực thuộc trung ương và ở một số tỉnh có nhiều dự án đầu tư nước ngoài;

- Tăng cường cơ sở vật chất và Điều kiện làm việc phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế; Xây dựng các nhóm chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số bộ, ngành, địa phương; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và Điều kiện làm việc cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai, thực hiện Quyết định nói trên, trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo cho UBND tỉnh theo quy định.  

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này