Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. (15/01/2020, 14:24)

Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 188/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và Công văn số 7424/BYT-TCDS ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Tổ chức quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược Dân số 2030 và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của địa phương về công tác dân số.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện  Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn và tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời, đầu tư phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 7424/BYT-TCDS nêu trên.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về dân số và Phát triển, đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ khoa học và Công nghệ của địa phương, trong đó ưu tiên các vấn đề mới, trọng tâm của công tác dân số trong tình hình mới. Hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu chuyên ngành dân số phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

   Nội dung chi tiết tại đây.

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang