Truyền thông vận động bảo hiểm xã hội toàn dân: Cần linh hoạt, sáng tạo (12/05/2020, 08:40)

Trên cơ sở quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, Chính phủ đã có chỉ đạo lấy tháng 5 là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”. Tháng 5.2020 - lần đầu tiên thực hiện Tháng truyền thông vận động triển khai BHXH toàn dân, do đó ngành BHXH sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Và để hoàn thành nhiệm vụ được giao, toàn ngành BHXH Việt Nam chỉ đạo sẽ “linh hoạt, sáng tạo và phát huy tối đa tính chủ động phù hợp với yêu cầu thực tiễn”.

     Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam cho biết, việc tổ chức Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân là nhằm tạo ra một điểm nhấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tuyên truyền, khuyến khích vận động người dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.


Nhân viên Bưu điện tỉnh tư vấn về chính sách BH tự nguyện cho người dân (Ảnh: Thanh Loan)

Tuy nhiên, do đây là một chính sách hướng tới bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn, các chế độ được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, có tính chia sẻ với các quy định cụ thể, tính toán chế độ có nhiều yếu tố kỹ thuật, từng trường hợp cụ thể lại có những quyền lợi, mức hưởng riêng, khá phức tạp, vì vậy công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH luôn có những khó khăn, thách thức đặc thù.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực tiễn thực hiện chính sách BHXH hơn 25 năm qua và đặc biệt là từ thực tiễn hơn 10 năm thực hiện BHXH tự nguyện cho thấy, phải mất quá trình rất lâu người dân mới có thể hiểu, cảm nhận được lợi ích thiết thực của chính sách. Trong năm đầu tiên thực hiện tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn. Đặc biệt, chúng ta triển khai trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động tới hầu hết các nhiệm vụ chuyên môn nên việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền BHXH gặp nhiều thách thức.

Nhận thức được những khó khăn, ngành BHXH đang nỗ lực khai thác những thuận lợi, thế mạnh sẵn có để triển khai Tháng vận động truyền thông BHXH toàn dân. Trong đó, BHXH Việt Nam, với quá trình từng bước thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BHXH Việt Nam đã thành lập Phòng Truyền thông – Phát triển đối tượng tại BHXH 63 tỉnh, thành phố, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông; gắn chặt công tác truyền thông với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; những kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông theo chiến dịch cũng là những nền tảng kinh nghiệm quý để vận dụng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho rằng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, qua đó, các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở lại trạng thái bình thường mới. Đáng chú ý là, trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh, người lao động ngày càng thấy được rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hiện BHXH Việt Nam cũng đang chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với những doanh nghiệp gặp khó khăn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, giao dịch tại nhà… nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân được hưởng các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật vừa đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở những thuận lợi đang có, điểm cốt lõi để đạt thành công là sự linh hoạt, sáng tạo và phát huy tối đa tính chủ động phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác truyền thông BHXH, BHYT nói chung và thực hiện Tháng truyền thông vận động BHXH toàn dân nói riêng”- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Linh hoạt, chủ động

BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 211 về hướng dẫn truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Theo đó, chủ đề truyền thông năm nay “Chính sách bảo hiểm xã hội – điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”.

  BHXH Việt Nam yêu cầu, cơ quan BHXH cần phát huy vai trò tham mưu để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH nói chung và Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nói chung. Mặt khác, trong các mục tiêu được nêu tại Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH đến năm 2025, 2030 là 100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền về những nội dung cải cách chính sách BHXH. Trước mắt, cần tập trung truyền thông tới nhóm cán bộ, đảng viên cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó lan tỏa đến người lao động.

Ngoài ra, các cơ quan BHXH phải tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ với các sản phẩm truyền thông có chất lượng về nội dung, hình thức như: Video clip, mega story, infographics; tiếp tục phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp; phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó công nghệ là công cụ để truyền tải, nội dung truyền thông là yếu tố mang tính cốt lõi, không ngừng sáng tạo để có sự đa dạng trong nội dung và hình thức truyền thông.

Nhân viên Bưu điện tỉnh truyền thông, phát triển BHXH tự nguyện qua mạng xã hội

 “Không giống như các hoạt động nghiệp vụ khác (ở lĩnh vực thu, chi, giám định BHYT…), công tác truyền thông rất khó có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, hay xây dựng một quy trình nghiệp vụ chung cho tất cả nội dung truyền thông hoặc các đơn vị, địa phương. Và thực tế cũng không nên làm như vậy, nếu không sẽ rơi vào xơ cứng, đơn điệu, cách làm rập khuôn máy móc, giống nhau ở 63 tỉnh, thành phố. Cần nhấn mạnh rằng, từng cơ quan BHXH, từng cán bộ truyền thông BHXH phải phát huy tối đa tính chủ động, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Ví dụ, tại địa bàn phát triển mạnh công nghiệp, đông doanh nghiệp, cách làm truyền thông sẽ khác với địa bàn các tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, đối tượng là nông dân hay đồng bào dân tộc thiểu số. Xuất phát từ đặc thù nhóm đối tượng, để từ đó xây dựng cách làm sáng tạo, linh hoạt” - ông Đào Việt Ánh nhận định.

Xuất phát từ thực tiễn, các đơn vị BHXH cần phát huy vai trò tham mưu để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH nói chung và Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nói chung. Bám sát những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương về Cải cách chính sách BHXH và nhất là các yêu cầu nhiệm vụ tại Quyết định 1676-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ chính là kim chỉ nam để cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ. Tập trung truyền thông tới nhóm cán bộ, đảng viên cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó lan tỏa đến NLĐ.

 

Bên cạnh đó, từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, cần có sự linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, nhanh chóng thay đổi phù hợp với thực tế, nhất là đảm bảo yêu cầu an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Do không thể tổ chức được các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hay gặp gỡ, vận động trực tiếp người dân, BHXH tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện, các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động truyền thông qua mạng xã hội, ứng dụng Zalo, các buổi livestream về BHXH tự nguyện với nội dung đa dạng, kết hợp hỏi đáp với tư vấn, giải đáp chính sách…

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready