UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX. (12/06/2017, 09:56)

Chiều 9/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ủy viên UBND tỉnh để thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Y Giang Gry Niê Knơng, H’Yim Kđoh; các Ủy viên UBND tỉnh, Sở, ngành, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết Ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Từ Thái Giang – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành vào các văn bản dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính tham mưu dự thảo.

Đối với Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ngân sách địa phương bảo đảm và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Theo dự thảo, các nội dung được chi gồm: chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê (tối đa 24 triệu đồng); chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê (cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh: tối đa 8 triệu đồng); chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp; chi cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Điều tra thống kê, phúc tra phiếu Điều tra thống kê; chi cho đối tượng cung cấp thông tin…Qua đánh giá thực tế, Sở Tài chính đã xây dựng mức chi bằng 80% theo mức tối đa của Trung ương. Tham gia ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tính toán các mức chi đảm bảo khả năng kinh phí, đánh giá cao tính thực tiễn, cần thiết của nội dung này, các đại biểu nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Minh Thuận – Giám đốc Sở Tư pháp tham gia ý kiến đánh giá, thảo luận các dự thảo Nghị quyết.

Đối với 2 Nghị quyết: Ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thống nhất với tính cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các đại biểu nhất trí thông qua. 

Về Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính đã gửi dự thảo lấy ý kiến các Sở, ngành, đơn vị liên quan. Qua tổng hợp có 16 ý kiến tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết này, đa số các đơn vị thống nhất với dự thảo. Theo nội dung dự thảo, về mức trích, Thanh tra tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mức sau: được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Thanh tra các Sở, ban, ngành; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mức sau: được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị Sở Tài chính (cơ quan tham mưu dự thảo 4 Nghị quyết trên) ghi nhận, tổng hợp ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa các nội dung gửi UBND tỉnh để xem xét trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh sắp tới.

Thế Sự

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này