Phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đất

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê 4.267,3m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Siêu thị Co.op Mart Cư M’gar.

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc thu hồi 54,77ha đất tại xã Hòa phú, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao 54,77ha đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Giao đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ- UBND về việc giao 2.680,4m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning).

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Giao đất sử dụng vào mục đích Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2442/QĐ- UBND về việc giao 13.769,5m2 đất tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar cho Sở Khoa học và Công nghệ để sử dụng và mục đích Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ huyện Cư M’gar.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất

Ngày 26/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 và Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh.

Cho Công ty TNHH MTV dầu khí Thanh Tin thuê đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV dầu khí Thanh Tin thuê 15.000m2 đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk để thực hiện dự án đầu tư Kho và Trạm chiết nạp gas LPG.

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Quyết định thu hồi đất của Nông trường Cao su 30/4

Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc thu hồi 63.847,4m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk; giao 63.847,4m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện