Triển khai Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3902/UBND – KSTTHC gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Triển khai Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3870/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3874/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND, về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3873/ UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 678-CV/BCĐQCDC ngày 07/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 560/TTg-CN, ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3859/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Công văn số 560/TTg-CN, ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3841/KH-UBND, ngày 14/5/2019 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2020.

Báo cáo thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 127/BC-UBND, ngày 14/5/2019 về việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 (Đề cương số 2: Lĩnh vực Giao thông vận tải)

Tổng kết 02 năm tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 124/BC-UBND, ngày 7/5/2019 về việc tổng kết 02 năm tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3885/KH-UBND, ngày 15/5/2019 về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 129/BC-UBND, ngày 14/5/2019 về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2018).

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dự kiến ngày 24-5 tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban Chỉ đạo yêu cầu từng thành viên để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tổng kết, nhất là công tác tuyên truyền để Cuộc vận động đạt được hiệu quả cao.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1055/QĐ-UBND, ngày 9/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513).

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 9/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513).

Triển khai thực hiện Thông báo số 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3652/UBND-NC, ngày 8/5/2019 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 174/TB-VPCP, ngày 4/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Quyết định thu hồi 16.315m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc thu hồi 16.315m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; giao 16.432,6m2 đất cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Cho phép Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung- Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung- Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê 3.468,5m2 đất tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ và cho phép chuyển mục đích sử dụng 3.468,5m2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV Buôn Hồ và đấu nối.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty TNHH MTV của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3699/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3788/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1440/BTTTT-TTĐN ngày 08/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT

Đầu tư dự án Cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3765/UBND-TH, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Buôn Đôn về việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương Đầu tư dự án Cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,áo gia đình, Biến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này