Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 16/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ- UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính quý III/2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8753/UBND-KGVX, ngày 11/10/2018 về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính quý III/2018.

Phê duyệt giá dịch vụ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND, ngày 09/10/2018 về việc phê duyệt giá dịch vụ chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 37/TB-VPUBND, ngày 11/10/2018 về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính năm 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8821/UBND-KSTTHC, ngày 12/10/2018 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính năm 2018.

Tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8823/UBND-KSTTHC, ngày 12/10/2018 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng báo cáo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2020”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8657/UBND-KGVX, ngày 08/10/2018 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng báo cáo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2020” trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch đầu tư và quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 11/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2522/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch đầu tư và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8746/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính, về thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8670/UBND-NN&MT, gửi ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 157/TWPCTT, ngày 28/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/10/2018, 10:37)

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8675/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Thực hiện Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8676/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam. Cụ thể:

Triển khai Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8681/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông báo số 416/TB-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công Thương về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 130/2018/NĐ- CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8678/UBND - KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Triển khai Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8718/UBND– NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Ngày 8/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 8656/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC.

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8662/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1781/ĐTKDV-KHTH ngày 20/9/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8691/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU ngày 28/9/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2018).

Tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018” tại Hà Nội.

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8643/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4483/BVHTTDL-VP ngày 03/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018”.

Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8698/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc xét Tờ trình số 171/TTr-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Công văn số 636/STP-XD&KTVB ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp có ý kiến đối với việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt .

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này