Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5942/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 4488/BCT-CT ngày 22/6/2020 của Bộ Công Thương, về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Tham mưu thực hiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5968/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham mưu thực hiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030.

Triển khai Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5948/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối, UBND tỉnh có ý kiến như sau.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1875-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5966/UBND-KGVX, ngày 10/7/2020 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu.

Triển khai các văn bản của Bộ Y tế

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5916/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Bộ Y tế.

Triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5936/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

Triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5939/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5917/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Hành trình Đỏ 2020 đã tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, tính đến ngày 8-7, Hành trình Đỏ 2020 đã được tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố là: Cao Bằng, Kiên Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Sóc Trăng, Gia Lai, Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hòa Bình và tiếp nhận được hơn 12.000 đơn vị máu.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, cụ thể như sau:

Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án Cửa hàng xăng dầu số 66 tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công Văn số 5854/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Triển khai Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5897/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Triển khai Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5898/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TTBTC ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5899/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5913/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5914/UBND-NC gửi Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này