Kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 22/BC-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 28/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 832/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 217/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Tuyên truyền Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 891/UBND-KGVX về việc tuyên truyền Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Thành lập Ban Chỉ đạo và phân công Cơ quan Thường trực Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh lần thứ III.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 892/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo và phân công Cơ quan Thường trực Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh lần thứ III.

Triển khai thực hiện Công văn số 331/BGTVT-VT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 900/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 331/BGTVT-VT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng trái phép gầm cầu đường bộ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 899/UBND-CN về việc thực hiện Công văn số 14868/BGTVT-KCHT ngày 28/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải, về xử lý nghiêm hành vi sử dụng trái phép gầm cầu đường sắt, đường bộ.

Bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án đường tuần tra biên giới

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 824/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 398/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông báo số 14/TB- VPCP ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 858/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 14/TB- VPCP ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên.

Triển khai Quyết định số 101/QĐ- TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 865/UBND- NC gửi Thanh tra tỉnh về thực hiện Quyết định số 101/QĐ- TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Triển khai Quyết định số 4977/QĐ- BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 871/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 4977/QĐ- BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Triển khai Quyết định số 121/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 878/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 121/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 24/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 173/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường phổ biến pháp luật nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 864/UBND-NC, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 208/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phổ biến pháp luật nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 862/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi.

Triển khai Công văn số 314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 835/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 863/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 853/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 785/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể của tỉnh; các doanh nghiệp của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2685-CV/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Phân khai kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017, 2018

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 876/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 764/BTC-NSNN ngày 16/01/2019 của Bộ Tài chính về phân khai kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017, 2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này