Quyết định cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức thuê đất thương mại dịch vụ

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức thuê 15.187,1 m2 (Mười lăm nghìn một trăm tám mươi bảy phẩy một mét vuông) đất thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ địa chính số 17 tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ.

Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với chính quyền thành phố Saint-Petersburg, Liên Bang Nga

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4000- TB/TU ngày 26/6/2020 về việc đồng ý chủ trương mở rộng quan hệ với một số địa phương của Liên bang Nga thông qua việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với chính quyền thành phố Saint-Petersburg, UBND tỉnh chỉ đạo:

Phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ pháp chế và giám định tư pháp vào tháng 8/2020 tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Quy phạm pháp luật, nghiệp vụ pháp chế và giám định tư pháp.

Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3368/BYT-BHYT tổ chức truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1-7 đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

Đắk Lắk đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính từ tỉnh đến cơ sở

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, Đắk Lắk đã triển khai hoàn thành mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% cấp sở, cấp huyện và cấp xã của tỉnh; cấp 3.617 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức (2.780 cá nhân, 837 tổ chức ) và hơn 600 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động; cùng với đó, triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk), là phần mềm văn phòng điện tử trực tuyến phục vụ công việc quản lý công văn giấy tờ, chia sẻ tài nguyên và điều hành tác nghiệp các công việc chung trong tổ chức.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có văn bản giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5712/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Triển khai Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5748/UBND-KVX gửi sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn Thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5716/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Triển khai Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Kiểm toán nhà nước

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5741/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Đưa 286 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk cho biết, bắt đầu từ 1/7/2020 sẽ triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, 286 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại –đợt 4.

Đắk Lắk đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2011 - 2019, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và VTNN là 1.338 lượt/cơ sở, tổng số lượt/cơ sở vi phạm là 191 cơ sở (chiếm 14,28%). Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP là 1.057 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2020 thanh tra, kiểm tra 110 cơ sở, có 29 cơ sở vi phạm.

Giao đất tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc cho Chùa Phước Ấn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc giao 4.310.6 m2 đất tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc cho Chùa Phước Ấn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo.

Cho phép UBND huyện Krông Bông chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc Cho phép UBND huyện Krông Bông chuyển mục đích sử dụng 203m2 đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Triển khai Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5673/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5630/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai Kết luận số 935-KL/TU ngày 08/6/2020, Thông báo số 3977- TB/TU ngày 09/6/2020 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05/6/2020,

Triển khai Báo cáo số 02/BC-BCĐCTMTQG ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5634/UBND-NNMT gửi các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố về việc triển khai Báo cáo số 02/BC-BCĐCTMTQG ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5658/UBND-CN gửi Bộ Công Thương về việc thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 3015/BCT-TKNL ngày 28/4/2020 về việc gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5426/KH-UBND, ngày 24/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thu hồi đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar của Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng giao cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.050 m2 đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar của Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng giao cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này