Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10875/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Báo cáo số 173/BC-UBDT ngày 29/11/2018 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10867/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Báo cáo số 173/BC-UBDT ngày 29/11/2018 của Ủy ban Dân tộc về tổng kết thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2017 – 2018 và đề xuất chính sách giai đoạn 2019 – 2021.

Phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10831/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện: Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Pắk, Ea Kar, M’Đrắk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Tờ trình số 2314/TTr-SVHTTDL ngày 03/11/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 năm 2018.

Thực hiện Công văn số 2215/TCQLĐĐ-CKSQLDĐ ngày 03/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10888/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2215/TCQLĐĐ-CKSQLDĐ ngày 03/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10842/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 5404/BVHTTDL-VP ngày 28/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10834/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 15012/BTC-NSNN, ngày 03/12/2018 của Bộ Tài chính về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg.

Triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10883/UBND-KT về việc thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389, ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BTC

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10898/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 15059/BTC-CST ngày 04/12/2018 của Bộ Tài chính về xin ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BTC.

Tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10891/UBND-KT về việc tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10884/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8601/BKHĐT-PTDN ngày 03/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vị thuốc y học cổ truyền năm 2019

Ngày 11/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3338/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vị thuốc y học cổ truyền năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719

Ngày 11/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3353/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719 (NCB-E7.1), Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Ngày 11/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Tháo dỡ, di dời, lắp đặt nhóm thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Bênh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 07/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3325/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Bông.

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Ngày 10/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Triển khai Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10731/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Triển khai Quyết định số 1711/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10890/UBND- KSTTHC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Quyết định số 1711/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10844/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Triển khai Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10866/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

Chuẩn bị triển khai hạng mục đầu tư Dự án Nâng cao hiệu quả Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10726/UBND-TH, ngày 05/12/2018 về việc chuẩn bị triển khai hạng mục đầu tư trong khuôn khổ Dự án Nâng cao hiệu quả Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này