Quyết định về thẩm quyền trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch đất đến 2020

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7665/UBND –NNMT về việc báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Báo cáo về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 245/BC-UBND về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7756/UBND - KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Công văn số 4971/BYT-ATTP ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018.

Chấn chỉnh việc hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7834/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về chấn chỉnh việc hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Thời hạn trình hồ sơ bổ nhiệm lại và nghỉ hưu

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7835/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Các Công ty TNHH MTV của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thời hạn trình hồ sơ bổ nhiệm lại và nghỉ hưu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7880/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2377-CV/TU ngày 28/8/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Triển khai Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7711/UBND- KT gửi Sở Tài chính; Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chương trình Trung thu “Vui hội trăng rằm” 2018.

Nhằm tạo không gian cho các em thiếu niên nhi đồng có cơ hội giao lưu trực tiếp, khám phá và trải nghiệm Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH 5CHO tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục nhân dịp Tết Trung thu năm 2018, với chủ đề “Vui hội trăng rằm”.

Giải quyết một số nội dung liên quan đến công trình thủy lợi Krông Pách Thượng

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7666/UBND-NNMT, về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến công trình thủy lợi Krông Pách Thượng.

Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7656/UBND-NNMT, về việc thực hiện Công văn số 579/VPĐP-TTHTQT, ngày 22/8/2018 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7708/UBND-CN, về việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7698/UBND-KGVX, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Bổ sung Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7652/UBND-NN&MT, về việc bổ sung Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Triển khai thực hiện các Công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7684/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công văn số 5453/TCĐBVN-VT ngày 23/8/2018 và Công văn số 4690/TCĐBVN-VT ngày 27/7/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam tháng 6-7/2018.

Lập hồ sơ khai thác đất tại bãi thải công trình thủy điện Srêpốk 4A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7648/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Tâm Nguyên về việc xét Công văn số 1780/STNMT-KS ngày 15/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị cho phép Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Nguyên lập hồ sơ khai thác đất tại bãi thải công trình thủy điện Srêpôk 4A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Triển khai dự án phòng chống săn bắt, buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7653/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2284/SNN-CCKL, ngày 31/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương tiếp nhận nguồn vốn không hoàn lại của WWF-Việt Nam để triển khai dự án phòng chống săn bắt, buôn bán trái phép các loại động vật hoang dã tại tỉnh Đắk Lắk.

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7736/UBND-KGVX, gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 250/HD-TƯHCTĐ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018.

Thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND-CN, gửi Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2139/BXD-BCĐĐMG ngày 24/8/2018 của Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Thực hiện Thông báo số 78/TB-UBDT ngày 05/9/2018 của Ủy ban Dân tộc.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7791/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Thông báo số 78/TB-UBDT ngày 05/9/2018 của Ủy ban Dân tộc về số lượng, danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này