Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7458/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 9/9/2019 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7448/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Triển khai Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7425/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tham gia Chương trình thí điểm đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2212/TB-SKHĐT, về việc tham gia Chương trình thí điểm đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện.

Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thành Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND, về việc Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thành Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định cho phép thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2563/QĐ-UBND, về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7303/UBND-TH, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột; các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Cư M’gar, huyện Krông Pắc về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tuyển sinh đào tạo bác sỹ đa khoa theo địa chỉ năm 2019 – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7370/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Văn bản số 3728/TB-ĐHYKPNT ngày 06/9/2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đồng ý đào tạo cho tỉnh cho Đắk Lắk 10 chỉ tiêu đại học ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019.

Thực hiện Công văn số 4332/BTNMT-BĐKH ngày 03/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7338/UBND-NNMT, gửi Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4332/BTNMT-BĐKH ngày 03/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7325/UBND-KGVX, gửi Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại tại thôn 11, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7261/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần uy tín tái chế Á Châu về việc xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2177/SKHĐT-XTĐT ngày 30/8/2019 về việc giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại của Công ty cổ phần uy tín tái chế Á Châu.

Hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7298/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2014/BXD-QLN ngày 26/8/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Thống kê bổ sung số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7327/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3540/BVHTTDL-TCCB ngày 05/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống kê bổ sung số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7276/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyển sinh đào tạo bác sỹ đa khoa theo địa chỉ năm 2019 – Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7329/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc triển khai văn bản số 2110/ĐHTN-ĐTĐH, ngày 05/8/2019 của Trường Đại học Tây Nguyên thông báo đồng ý đào tạo cho tỉnh Đắk Lắk 20 chỉ tiêu đại học ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019.

Triển khai Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7311/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Triển khai Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7315/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Triển khai Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7378/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7335/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này