Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Krông Búk

Ngày 30/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 30/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 12/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2520/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải, gồm:

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017, về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2519/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm:

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề một số nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối đường Lê Duẩn

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2426/UBND-CN, về việc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối đường Lê Duẩn.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đánh giá tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh.

Ngày 05/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2378/UBND-TH, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại về việc tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đánh giá tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh.

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2405/UBND-CN, gửi Sở Công Thương, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc đảm bảo nguồn điện và sử dụng nước mùa khô 2017.

Triển khai Công văn số 1480/BTNMT-TCQLDĐ ngày 29/3/2017 của Bộ TNMT.

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2447/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1480/BTNMT-TCQLDĐ ngày 29/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá việc tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sữa đổi, bổ sung Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Chủ trương giao đất ở không thu tiền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn Ea Nao A, xã Ea Tu.

Ngày 07/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2435/UBND-NN&MT, về việc xử lý Báo cáo Số 77/BC-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về đề nghị cho chủ trương giao đất ở không thu tiền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn Ea Nao A, xã Ea Tu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu chức năng trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2430/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Krông Pắc về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu chức năng trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Giao vốn bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Ngày 07/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2427/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài chính về việc giao vốn bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Công tác quản lý vận hành dịch vụ công ích đô thị năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2425/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, về việc xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị thực hiện công tác quản lý vận hành dịch vụ công ích đô thị năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý đề nghị Công ty TNHH MTV cà phê 720.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2424/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 07/TTr-CT ngày 27/3/2017 của Công ty TNHH MTV cà phê 720, về việc thu hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng các công trình phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của địa phương .

Triển khai các nội dung trong công tác tuyển dụng công chức năm 2016

Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2410/UBND - TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về triển khai các nội dung trong công tác tuyển dụng công chức năm 2016.

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 852/QĐ- UBND về Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Tiểu dự án Buôn Ma Thuột thuộc Dự án phát triển các thành phố loại II tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2391/UBND-TH ngày 07/4/2017 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột đăng tải thông tin Tiểu dự án Buôn Ma Thuột thuộc Dự án phát triển các thành phố loại II tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016.

UBND tỉnh ban hành Báo cáo 67/ BC-UBND về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

UBND tỉnh ban hành Báo cáo 72/ BC-UBND về tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này