Lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7821/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3086/BKHCN-PTTTDN ngày 18/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về mời tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017 và đề cử doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của tỉnh.

Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7831/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5093/BNV-CCVC ngày 22/9/2017 của Bộ Nội vụ về báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7855/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 8970/BCT-PC ngày 26/9/2017 của Bộ Công Thương về thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tổng hợp, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7860/UBND-NNMT, gửi BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 119/TWPCTT ngày 18/9/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai về tổng hợp, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quỹ phòng, chống thiên tai.

Cập nhật định hướng thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 05/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7889/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 7865/BKHĐT-KTĐN ngày 28/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cập nhật định hướng thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 – 2020.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2018

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7920/KH-UBND ngày 06/10/2017 về việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7773/UBND-KGVX, ngày 02/10/2017 gửi Ban Dân tộc và UBND huyện Cư M’gar về việc đồng ý để UBND huyện Cư M’gar tổ chức đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định công nhận thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar là đô thị loại V

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 về việc công nhận thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar là đô thị loại V.

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7784/UBND-KT, ngày 02/10/2017 gửi Sở Tài chính liên quan đến kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016, theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 12697/BTC-NSNN ngày 22/9/2017.

Dừng thực hiện báo cáo thu thuế hàng tháng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7781/UBND-KT, ngày 02/10/2017 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc dừng thực hiện báo cáo thu thuế hàng tháng.

Hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 462/VPUBND-CN, ngày 03/10/2017 gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7731/KH-UBND, ngày 29/9/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 10091/VPCP-CN ngày 22/9/2017 của Văn  phòng Chính phủ

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7747/UBND-CN gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10091/VPCP-CN ngày 22/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 391/CĐ-TTg ngày 16/3/2017.

Bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế dộ phụ cấp phòng chống dịch

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7753/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn số 4825/BYT-KH-TC, ngày 25/8/2017 của Bộ Y tế về bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế độ phụ cấp phòng chống dịch.

Thực hiện Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7766/UBND-NNMT, về việc thực hiện Quyết định số 1434/QĐ-TTg, ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7786/UBND-KT, ngày 02/10/2017 gửi Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10092/VPCP-V.I, ngày 22/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7809/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Ý kiến về nội dung dự án Hồ chứa nước Ea H’Leo 1, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7683b/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 426/BQL-TD ngày 27/9/2017 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 8 về đề nghị có ý kiến về nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ea H’Leo 1, tỉnh Đắk Lắk trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang