Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

UBND tỉnh ban hành Báo cáo 72/ BC-UBND về tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

UBND tỉnh ban hành Báo cáo 2132/UBND-NNMT về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 –NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2309/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2017

Ngày 05/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2335/UBND- NNMT gửi các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2017.

Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông báo số 570/TB- SKHĐT về các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xin kinh phí sửa chữa, nạo vét, nâng cấp một số tuyến kênh mương phục vụ công tác chống hạn trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2280/UBND-KT ngày 03/4/2017, gửi Sở Tài chính, về việc xin kinh phí sửa chữa, nạo vét, nâng cấp một số tuyến kênh mương phục vụ công tác chống hạn trên địa bàn huyện Ea Súp.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (07/04/2017, 15:37)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2244/UBND-TH ngày 31/3/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Chuyển 10% số thu tiền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2245/UBND-TH ngày 31/3/2017, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chuyển 10% số thu tiền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4, UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 817/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đầu tư và điều chỉnh quy mô công trình: Thủy lợi buôn Ja Tu II, xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2274/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 09/3/2017 của UBND huyện Lắk về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương tiếp tục đầu tư và điều chỉnh quy mô công trình: Thủy lợi buôn Ja Tu II, xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Triển khai thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát cây Mai dương xâm hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2282/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Báo cáo số 206/BC-QLCTTL, ngày 20/3/2017 của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát cây Mai dương xâm hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.

Xin kinh phí đầu tư xây dựng Cổng chào huyện Ea Kar.

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2281/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 23/3/2017 của UBND huyện Ea Kar về việc xin kinh phí đầu tư xây dựng Cổng chào huyện Ea Kar.

Xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV LN Buôn Ja Wầm.

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2283/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 01/3/2017 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, về việc thu hồi 113 ha cà phê quốc doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm bàn giao về cho UBND huyện Cư M’gar quản lý.

Triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2260/UBND - TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các huyện và hỗ trợ cho các đơn vị để khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 31/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho các huyện và hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30 tháng 10 đến ngày 09/11/2016.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 66/BC-UBND về tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm (ATTP) trong quý I năm 2017.

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 1, năm 2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2131/KH-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 726/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch giám sát công tác xử lý các vụ, việc kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển sang cơ quan điều tra xử lý

Ngày 28/3, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-HĐND, về việc giám sát công tác “Xử lý các vụ, việc được các cơ quan chức năng sau thanh tra, kiểm tra kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý”.

Lập hồ sơ bệnh nhân tim của tỉnh

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2314/UBND- KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lập hồ sơ bệnh nhân tim nhận tài trợ từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này