Thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10478/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về xử lý Tờ trình số 773/TTr-SNV ngày 08/12/2016 của Sở Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ kèm theo Công văn số 1740/SGDĐT-TCCB ngày 30/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3834/QĐ - UBND về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột (6 trục).

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10463/UBND-KT, gửi các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10486/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 235/TTr-SNN ngày 20/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10519/UBND-KGVX, gửi Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 30/TTr-HNCT ngày 22/12/2016 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Rà soát danh mục dự án dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến Kế hoạch năm 2017.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10023/UBND –TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến Kế hoạch năm 2017.

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu du lịch sinh thái, văn hóa cà phê Suối Xanh

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10466/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của các hộ đồng bào dân tộc được giao đất theo Quyết định số 134/TTg để thực hiện Dự án: Khu du lịch sinh thái, văn hóa cà phê Suối Xanh.

Chủ trương bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất tại thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10472/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Buôn Hồ về việc chủ trương bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất tại thị xã Buôn Hồ.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ea Đar

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10518/UBND-CN, gửi UBND huyện Ea Kar, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, địa chỉ: KCN Biên Hòa II – Biên Hòa – Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10515/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xử lý Công văn số 17332/BTC-HCSN, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10531/UBND-NC, gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 10975/VPCP-NC ngày 16/12/2016 về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh làm 6 người chết và 4 người bị thương; theo đó, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hơn 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3786/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng.

Điều chỉnh diện tích thu hồi đất của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar tại Quyết định số 1617/QĐ- UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3835/QĐ- UBND về điều chỉnh diện tích thu hồi đất của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar tại Quyết định số 1617/QĐ- UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 885/STTTT-BCVT gửi các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này