Triển khai Quyết định số 1534/QĐ- LĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 29/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9680/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1534/QĐ- LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

Triển khai Quyết định số 2188/QĐ- TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/12/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9727/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 2188/QĐ- TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.

Chủ trương cho Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình khảo sát, lập dự án đề xuất dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Ea Súp

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9732/UBND - TH gửi Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Ea Súp về xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, tại Công văn số 112/CV- XTNB ngày 01/12/2016 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Đắkk Lắk.

Triển khai Quyết định số 2115/QĐ- TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9650/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 2115/QĐ- TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Đường Đông Tây (địa bàn phường Tân Lập, đợt 2); Công trình: Khu R2 Ngô Quyền phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8, đoạn Km0+00 – Km6+150 (hạng mục: Cửa xả số 3, gói thầu 2A), thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3575/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk.

Thực hiện quy trình bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9736/UBND-TH ngày 01/12/2016, về việc thực hiện quy trình bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc, gửi các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc.

Tham mưu xử lý đề xuất thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9737/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 22/TTr ngày 02/11/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam về việc đem nguồn tài chính về xây dựng Khu Liên hợp Thể dục Thể thao vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk.

Chuyển đổi dự án đầu tư Trung cấp nghề sang dự án đầu tư Trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9601/UBND-TH, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xử lý Công văn số 85/VB-TTCNBM ngày 17/11/2016 của Trường Trung cấp nghề Bình Minh về chuyển đổi dự án đầu tư Trường Trung cấp nghề sang dự án đầu tư Trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 3895/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11/2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9653/UBND-KGVX ngày 29/11/2016, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 3895/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Rà soát, đánh giá huyện nghèo

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9654/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá huyện nghèo.

Tổ chức APBA mổ mắt miễn phí tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9657/UBND-TH ngày 29/11/2016, gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện: Krông Bông, Lắk, Cư Kuin, Krông Ana về việc xử lý Báo cáo số 295/BC-SYT, ngày 05/10/2016 của Sở Y tế về tổ chức phi chính phủ APBA mổ mắt miễn phí tại tỉnh.

Kế hoạch khám chữa bệnh tim cho trẻ em của tổ chức VCF

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9660/UBND-TH ngày 29/11/2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức VinaCapital Foundation, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc kế hoạch khám chữa bệnh tim cho trẻ em của tổ chức VCF.

Triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9667/UBND-NNMT, về việc triển khai Công văn số 842/LMHTXVN-CSPT ngày 07/11/2016, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, gửi Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh.

Triển khai Kế hoạch số 3001/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9685/UBND-NNMT gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016.

Triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9678/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý và các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9679/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và xe chuyên chở xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9720/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Xử lý Công văn số 3675/CT-KTT1, ngày 17/11/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc báo cáo tình hình gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Triển khai Dự án quản trị nguồn tài nguyên nước

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9686/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Lắk, UBND huyện Krông Ana về việc triển khai Dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này