Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2016.

Ngày 13/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3091/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng ,chống bạo lực gia đình.

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đến khảo sát tại tỉnh.

Triển khai Chương trình du lịch Hành trình di sản tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo 217/TB-UBND của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch chuẩn bị triển khai Chương trình du lịch Hành trình di sản tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2016

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8226/UBND-TH về việc đôn đốc tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản.

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8295/KH-UBND về việc phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/6/2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ngày 14/10, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/6/2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo cho biết hầu hết cơ quan, đơn vị đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung ương và địa phương liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức như thông báo nội bộ, quy chế làm việc, Nghị quyết của công đoàn,..

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh.

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 217/TB-UBND ngày 19/10 về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Quản lý dự án giảm nghèo và các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông, M’Đrắk, Lắk.

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính về việc góp ý các dự thảo Thông tư của Bộ.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2990/QĐ-XPVPHC ngày 11/10/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Phối hợp đào tạo Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng theo địa chỉ sử dụng của Trường Trung cấp Đam San.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế và hai Trường Trung cấp Đam San, Đại học Tây Nguyên về chủ trương phối hợp đào tạo Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng theo địa chỉ sử dụng của Trường Trung cấp Đam San.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí chứng thực.

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí chứng thực.

Thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea Kar, Krông Bông về việc thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk.

Đăng ký danh mục dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng công nghệ LED sử dụng năng lượng mặt trời cho một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh có Tờ trình số 133/TTr-UBND, về việc đăng ký danh mục dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng công nghệ LED sử dụng năng lượng mặt trời cho một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn”.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8265/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn”.

Chủ trương lập Đề án bảo tồn kiến trúc cảnh quan các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8247/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về chủ trương lập Đề án bảo tồn kiến trúc cảnh quan các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bố trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học từ năm học 2016-2017.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8232/UBND-TH, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện thông báo số 196/TB-BGD ngày 07/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo “tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng anh Tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn Tiếng Anh hiện nay và hướng tới việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới”.

Triển khai Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8230/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đưọc ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này