Hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10501/UBND-CN, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thực hiện hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10500/UBND-NNMT, gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 491/TTr-QBVR ngày 09/12/2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, về việc thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Kết luận số 3378/STC-TTr ngày 30/11/2016 Kết luận thanh tra tài chính năm 2015 của Sở Tài chính.

Triển khai Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10524/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10501/UBND-CN, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2544/SKHĐT-ĐTG ngày 21/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện hình thức quản lý dự án công trình Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Chủ trương xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc công trình Giáo xứ Chi Lăng .

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10530/UBND-CN, gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Giáo xứ Chi Lăng về việc xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 492/SNV-BTG ngày 20/12/2016 về việc Giáo xứ Chi Lăng xin xây dựng công trình phụ trợ.

Triển khai Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT, ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10525/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT, ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Cho phép thu gom than bùn trong quá trình nạo vét lòng hồ Phước An tại xã Cư Né, huyện Krông Búk

Ngày 27/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10505/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Krông Búk, Công ty cổ phần sản xuất khai thác khoáng sản Đại Nam về việc cho phép thu gom than bùn trong quá trình nạo vét lòng hồ Phước An tại xã Cư Né, huyện Krông Búk.

Tham mưu văn bản chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10507/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4474/BTTTT-CVT, ngày 19/12/20216 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về đổi mã vùng theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10537/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 5081/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 19/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016.

Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10484/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Doanh nghiệp tư nhân Quảng cáo – Trang trí nội thất Lê Nguyễn về việc thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 26/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10439/UBND-TH, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện Thông báo số 984-TB/TU ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về ý kiến kết luận của đồng chí Êban Y Phu – Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc.

Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10452/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào Tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tôm có tạp chất.

Không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10444/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về xử lý Công văn số 3831/CT-THNVDT ngày 01/12/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc không tính tiền nộp chậm tiền sử dụng đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước do chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình chợ Buôn Ma Thuột.

Công tác quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10417/UBND-CN ngày 23/12/2016, gửi Sở Giao thông vận tải về công tác quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột .

Giải quyết kiến nghị của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/12/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10433/UBND-NNMT ngày 23/12/2016, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc giải quyết kiến nghị của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/12/2016, về báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm trang trì nội thất

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3879/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH một thành viên Phi Mã thuê 1.625,9 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Công ty TNHH một thành viên Phi Mã chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm trang trì nội thất.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3880/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH vận tải Minh Huy thuê 1.707,1 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Công ty TNHH vận tải Minh Huy chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô và kho bãi phục vụ vận tải hàng hóa.

Không ban hành Quyết định bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe máy

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10445/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 3368/STC-QLG&CS, ngày 29/11/2016 của Sở Tài chính về đề nghị không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Giáo họ Vinh Hà, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này