Phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3022/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1483/BYT- KCB ngày 21/3/2019 của Bộ Y tế về phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3034/UBND – NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

Triển khai Quyết định số 418/QĐ- TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3031/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 418/QĐ- TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

Triển khai thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 314/BC-BYT ngày 29/3/2019

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3110/UBND-KGVX về việc thực hiện Báo cáo số 314/BC-BYT ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Triển khai Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3050/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3170/UBND-KSTTHC về việc phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3117/KH-UBND, ngày 22/4/2019 nhằm triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 99/BC-UBND, ngày 18/4/2019 về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2932/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1319/BVHTTDL-VP ngày 08/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2890/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương.

Triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2019

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2901/UBND-KGVX về việc triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2019.

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 845/QĐ-UBND, ngày 16/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Chương trình DSM tỉnh Đắk Lắk).

Tăng cường công tác xử lý đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3084/UBND-CN, ngày 19/4/2019 gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác xử lý đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn.

Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2895/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 08/CT- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2971/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT- BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2030

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 2209/BNN- TCLN ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 858/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này