Triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8392/UBND-KSTTHC, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 169/TB-VPUBND, ngày 11/10/2019 về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 11-CT/UBND, ngày 14/10/2019 về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất

Ngày 14/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Trụ sở làm việc của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Rạp chiếu phim Kim Đồng.

Điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2968/QĐ- UBND về việc điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đầu tư dự án Nâng cấp đoạn đường kết nối đường Trần Quý Cáp (đoạn từ nút giao ngã 3 đường Trần Quý Cáp – Mai Thị Lựu đến đường Lê Duẩn).

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8303/UBND-TH gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020

Triển khai văn bản của Trung ương về nông thôn mới.

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8298/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1058/VPĐP-TTHTQT, ngày 03/10/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Công văn số 1063/VPĐP-HCTH ngày 04/10/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đăng ký tham gia thực địa.

Đầu tư dự án Đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ), thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8302/UBND-TH gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên.

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8297/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7365/BNN-TCTS, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên.

Đầu tư dự án Xây dựng mới Cầu Cây sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1.

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8345/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Ea Súp tại Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 01/8/2019 và Báo cáo số 762/BC-HĐTĐ ngày 10/9/2019 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dụng mới Cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1.

Đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2).

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8301/UBND-TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8273/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4521/BGDĐT-KHTC ngày 03/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện khoản vay chính sách thuộc chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Tô Hiệu, huyện Krông Ana thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học và phòng học bộ môn

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Tô Hiệu, huyện Krông Ana thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học và phòng học bộ môn.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà hiệu bộ, hội trường, nhà giảng, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Sình Tre - Hạng mục: Xử lý thấm đập đất

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2938/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Sình Tre - Hạng mục: Xử lý thấm đập đất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Ea Đar, huyện Ea Kar

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ ngành Y tế để lừa đảo

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua có nhiều đối tượng mạo danh, giả danh cán bộ của ngành Y tế Đắk Lắk để lừa đảo của một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC như: Cấp giấy phép xây dựng giảm từ 03 ngày đến 18 ngày, thẩm định bản vẽ giảm 05 ngày so với Luật Xây dựng năm 2014 (từ 20 ngày giảm xuống còn 15 ngày); cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn thực phẩm với cơ sở (từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày); cấp giấy bán lẻ thuốc lá (từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày); thủ tục hỗ trợ dự án liên kết (từ 25 ngày xuống còn 20 ngày).

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2878/QĐ-UBND, ngày 4/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 8210/KH-UBND, ngày 8/10/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này