Triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU về công tác dân vận

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5078/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Dự án Trung tâm thương mại Vincom tại huyện Cư M’gar và Krông Pắc

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5140/UBND-TH gửi Tập đoàn Vingroup- Công ty CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp Công văn số 528/CV- Vingroup ngày 20/6/2016 của Tập đoàn Vingroup- Công ty CP về việc đề xuất chủ trương thực hiện dự án Trung tâm thương mại Vincom trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5090/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về xem xét Công văn số 347/SNgV-NV, ngày 29/4/2016 của Sở Ngoại vụ về việc bổ sung danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5117/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc xử lý Công văn số 1556/STC/QLNS, ngày 16/6/2016 của Sở Tài chính về việc kinh phí điều trị cho 01 quan chức Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ (Phiên hiệu 303) – Campuchia.

Kinh phí xây dựng sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5116/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 254/TTr-STC, ngày 14/6/2016 của Sở Tài chính về việc đề nghị giải quyết chi ngân sách tỉnh 2016, để hỗ trợ cho Công đoàn Viên chức tỉnh kinh phí xây dựng sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5133/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8070/BTC-TCDN ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc thu, nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5136/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được báo cáo số 79/BC-CTy ngày 16/6/2016 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea H’leo, về việc thực hiện dự án liên kết trồng rừng với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Lộc Phát tại tiểu khu 104.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5165/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 144/TTr-ĐKLCĐ ngày 27/6/2016 của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, xin chủ trương bổ sung một số hạng mục công việc gói thầu công trình trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, hạng mục Nhà làm việc tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng, nhà làm việc số 01, nhà vệ sinh, nhà xe, cổng và tường rào

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng, nhà làm việc số 01, nhà vệ sinh, nhà xe, cổng và tường rào.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, huyện Ea H’leo

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1889/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, huyện Ea H’leo, hạng mục: Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc, công trình hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc, công trình hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bệnh viện Đa khoa huyện M’Drắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Khu khám Đa khoa

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bệnh viện Đa khoa huyện M’Drắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Khu khám Đa khoa.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Hệ thống giao thông trong hàng rào Khu công nghiệp Hòa Phú

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Hệ thống giao thông trong hàng rào Khu công nghiệp Hòa Phú Gói thầu số 2A: Đường CN5, CN6, CN7, CN9 và hệ thống thoát nước thải đường CN10, CN11.

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Mở rộng đường Phạm Hồng Thái

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Mở rộng đường Phạm Hồng Thái (đoạn Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng), thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt khoản viện trợ nâng cao năng lực quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét của khu vực y tế tư nhân trong công tác loại trừ sốt rét tại Việt Nam – tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét của khu vực y tế tư nhân trong công tác loại trừ sốt rét tại Việt Nam – tỉnh Đắk Lắk” do Tổ chức PSI (Dịch vụ dân số quốc tế - Hoa Kỳ) tài trợ.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5143/UBND-TH, gửi UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện Krông Ana về việc xin hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng tuyến đường bê tông xi măng liên buôn Tơ Lơ đi buôn Cuắh và tuyến đường chính nội buôn Cuắh thuộc xã Ea Na – huyện Krông Ana bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2016, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5082/UBND-TH, gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Công văn số 146-CV/UBKTTU ngày 23/6/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5130/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Ea H’leo về việc xử lý Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo đề nghị cho chủ trương xử lý 7,270 m3 gốc và rễ cây Thủy tùng thuộc nhóm IA thu gom tại khu vực hồ xã Ea Răl, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5088/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 1065/SXD-QLXD ngày 08/6/2016 của Sở Xây dựng về việc chủ trương láng nền xi măng khu đất trống trên đường Nguyễn Tất Thành, tiếp giáp trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này