Tham mưu xử lý văn bản. (13/06/2016, 21:13)

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4309/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý các văn bản:

UBND tỉnh ban hành Kết luận số 4365/KL-UBND, ngày 06/6/2016 kết luận thanh tra về việc đấu thầu thuốc mua sắm và trang thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4383/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành:

Triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4453/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển thực hiện các Văn bản của Trung ương:

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4338/UBND- THgửi các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26/2/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1279/UBND-TH triển khai Nghị quyết nói trên.

Báo cáo Kế hoạch biên chế công chức năm 2017

Ngày 08/6/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 408/SNV-TCBCgửi các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2017.

Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trụ sở Agribank Chi nhánh Ea Tóh thuộc Agribank Chi nhánh Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND, ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trụ sở Agribank Chi nhánh Ea Tóh thuộc Agribank Chi nhánh Buôn Hồ.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cơ sở sản xuất gạch, ngói Đại Đồng Tiến

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND, ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cơ sở sản xuất gạch, ngói Đại Đồng Tiến.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND, ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu văn hóa thể thao Ea Tam.

Tiếp tục thực hiện công tác duy tu bão dưỡng thuộc Chương trình 135, năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4328/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về xử lý Tờ trình số 252/TTr-BDT ngày 31/5/2016 của Ban Dân tộc về việc đề nghị tiếp tục thực hiện công tác duy tu bão dưỡng thuộc Chương trình 135, kế hoạch vốn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 894/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4320/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 894/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Xây dựng đề án, dự án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4310/UBND-KT gửi Sở Công Thương về triển khai Công văn số 4362/BCT-BGMN ngày 20/5/2016 của Bộ Công Thương về việc xây dựng đề án, dự án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4318/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về xem xét Công văn ngày 01/2016/VICC-IATSS ngày 23/5/2016 của Ban Thư ký Học bổng IATSS Forum Việt Nam về chương trình học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017 tại Nhật Bản.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4317/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về xem xét Công văn ngày 20/5/2016 của Đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng tại Israel cho cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp và môi trường.

Bảo đảm TTATGT cho kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Ngày 01/6/2016, Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 68/CV-BATGT gửi Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh về việc bảo đảm TTATGT cho kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016.

Triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; các trường Cao đẳng: Sư phạm Đắk Lắk, Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLDS, BLTTDS, Luật TTHC

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4314/UBND-NC về việc thực hiện Công văn số 1756/KH-BTP ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLDS, BLTTDS, Luật TTHC.

Chuẩn bị nội dung gặp mặt Doanh nghiệp lần 1 năm 2016

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4342/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc chuẩn bị nội dung gặp mặt Doanh nghiệp lần 1 năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này