Thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4216/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – Tổng cục Thủy lợi.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4229/UBND-TH gửi Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị phân công đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk để thay thế cho Ban Quản lý Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ đã được giải thể.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4220/UBND-TH, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4222/UBND-NNMT, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chủ trương bồi thường, hỗ trợ , tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4226/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 293/Cty-TCHC ngày 27/5/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4267/UBND-TH về việc xử lý Công văn số 461/SNgV-NV ngày 26/5/2016 và Công văn số 463/SNgV-NV ngày 30/5/2016 của Sở Ngoại vụ về việc Phó Giám đốc Sở Tài chính đi học tập kinh nghiệm tại Cộng hòa Áo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4273/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Dưỡng đường An Tâm về việc xét Công văn số 753/STNMT-QLĐĐ, ngày 17/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị chủ trương gia hạn quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Công ty TNHH MTV Dưỡng đường An Tâm.

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Công ty TNHH đường Khánh Hòa tại huyện M’Đrắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND, ngày 01/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía của Công ty TNHH đường Khánh Hòa tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 02/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4269/UBND-NC gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, nhằm triển khai thực hiện Công văn số 2362/UBQPAN13 ngày 26/6/2016 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc thông báo Chương trình khảo sát của Đoàn công tác thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4218/UBND-TH, ngày 01/6/2016 gửi Sở Nội vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về việc xin ý kiến thành lập 03 Hội trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Lập dự án trồng cao su trên đất trồng rừng sau khai thác.

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4196/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Lập dự án trồng cao su trên đất trồng rừng sau khai thác.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, ngày 02/6/2016 Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 11.766,1 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất an ninh sang đất ở tại đô thị

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc cho phép UBND thành phố Buôn Ma Thuột được chuyển mục đích sử dụng 11.766,1 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất an ninh sang đất ở tại đô thị.

Hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4189/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Buôn Hồ về xét Tờ trình số 83/TTr-SNN, ngày 18/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây gỗ sưa trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình khu đô thị Đông Nam tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ

Phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar.

Ngày 31/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4192/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV, ngày 15/4/2016 của liên Bộ Y tế, Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4212/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Tăng cường đầu tư cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh

Ngày 31/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4193/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Công văn số 2604/BYT-ATTP ngày 09/5/2016 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường đầu tư cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2015 để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2015 để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do.

Phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung và chi phí tổ chức thực hiện hỗ trợ bổ sung cho 08 hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Thủy điện Ea Súp 3 tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung và chi phí tổ chức thực hiện hỗ trợ bổ sung cho 08 hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Thủy điện Ea Súp 3 tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này