Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Krông Năng

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3548/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học cơ sở Dur Kmăl, Hạng mục: Cải tạo khu bán trú học sinh

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học cơ sở Dur Kmăl, Hạng mục: Cải tạo khu bán trú học sinh.

Giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị

Ngày 27/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3553/QĐ- UBND về việc giao 329.755,71m2 đất cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk; cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk thuê 136.453,04 m2 để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Phê duyệt bổ sung danh mục xây dựng cơ sở thờ tự vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Buôn Đôn

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo của Tịnh xá Ngọc Thanh tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Buôn Đôn.

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình Ghi công liệt sỹ

Ngày 27/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3551/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình Ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 và ngân sách địa phương.

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 26/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3537/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9654/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Thông báo kết quả đánh giá lại GRDP giai đoạn 2010-2018

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9702/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1448/TCTK-TKQG ngày 14/11/2019 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo kết quả đánh giá lại GRDP giai đoạn 2010-2018 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển công chức đối với người được cử đi học

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3531/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển công chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019.

Ngày 25/11, Đại tá Vũ Hồng Văn- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi Thư cảm ơn đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Thông cáo báo chí về việc tổ chức công khai các phương án hỗ trợ cho các hộ tiểu thương chợ tạm thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông cáo báo chí về việc tổ chức công khai các phương án hỗ trợ cho các hộ tiểu thương chợ tạm thành phố Buôn Ma Thuột.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3529/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Pắc

Ngày 22/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Pắc.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9562/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Triển khai Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13/11/2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9632/UBND- KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13/11/2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Triển khai các văn bản Trung ương

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9617/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản Trung ương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9470-KH/TU, ngày 19/11/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9471-KH/TU, ngày 19/11/2019 về việc thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này