Tăng cường kiểm soát và quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6018/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 20/BXD-HTKT ngày 24/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Thực hiện các văn bản của Trung ương.

Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6009/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 342/2019/ENV, ngày 18/7/2019 của Trung tâm giáo dục thiên nhiên thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 122/TB-VPUBND, ngày 23/7/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo công tác thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh.

Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 209/BC-UBND, ngày 23/7/2019 về tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019.

Phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1897/QĐ-UBND, ngày 18/7/2019 về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Lạc Việt- Đắk Lắk

Ngày 25/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thu hồi 23.949m2 đất tại xã Ea Đar (Cụm công nghiệp Ea Đar), huyện Ea Kar của Công ty TNHH Lạc Việt- Đắk Lắk; giao 23.949m2 đất nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1953/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho Doanh nhiệp tư nhân Thương mại Ba Phước thuê đất

Ngày 25/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc cho Doanh nhiệp tư nhân Thương mại Ba Phước thuê 20.017m2 đất tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu, phân bón và vật liệu xây dựng Ba Phước.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Cà phê 720

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc thu hồi 44.934,2m2 đất tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar của Công ty TNHH một thành viên Cà phê 720; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 25/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.000m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao 9.000m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Krông H’Năng

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Krông H’Năng, xã Cư Prao và suối Krông H’Jing, xã Cư Prao, xã Ea Pil, huyện M’Drắk.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Ea H’Leo

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2002/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Ea H’Leo, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo.

Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Ngày 23/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5925/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện áp dụng TCVN ISO 9001:2008/2015

Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1780/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5887/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH về quy định xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án Nhà ở liền kề Thương mại trong quy hoạch Khu phố chợ Pơng Drang vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án Nhà ở liền kề Thương mại trong quy hoạch Khu phố chợ Pơng Drang vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5909/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5852/UBND-KGVX, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5894/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 251/BC-VPĐP ngày 25/6/2019 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này