Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ()

Chiều 26-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh họp công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Êban Y Phu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các thành viên UBBC tỉnh, các tiểu ban, tổ chuyên viên giúp việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại cuộc họp, UBBC tỉnh đã báo cáo kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 9 người (trong đó, nữ 2 người, chiếm 22,2%; dân tộc thiểu số 5 người, chiếm 55,56%); trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 85 người (trong đó, nữ 19 người, chiếm 22,35%; dân tộc thiểu số 24 người, chiếm 28,24%; người ngoài đảng 4 người, chiếm 4,70%, tôn giáo 5 người, chiếm 5,88%); trúng cử đại biểu HĐND huyện là 566 người, số đại biểu còn thiếu là 2 người nhưng không phải bầu thêm vì 2 đơn vị bầu thiếu đại biểu (huyện Ea Súp và TP. Buôn Ma Thuột) đã có số người trúng cử đủ 2/3 số đại biểu được bầu theo quy định.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đối với đại biểu HĐND xã, trúng cử là 5.511 người, còn thiếu 54 đại biểu; trong đó, số đơn vị bầu cử cần bầu thêm là 4 đơn vị gồm: đơn vị bầu cử số 6 (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) ấn định 4 đại biểu, kết quả bầu được 2 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu; đơn vị bầu cử số 2 (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) ấn định bầu 3 đại biểu, kết quả bầu được 1 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu; đơn vị bầu cử số 4 (xã Ea Ngai, huyện Krông Búk) ấn định 4 đại biểu, kết quả bầu được 1 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu; đơn vị bầu cử số 9 (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) ấn định 4 đại biểu, kết quả bầu được 1 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu. Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định, không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Tại cuộc họp, UBBC tỉnh đã công bố Quyết định số 56/QĐ-UBBC về danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới đây là danh sách 85 người trúng cử HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

TRẦN TUẤN ANH

15/02/1964

Nam

Cán bộ, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018, TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

2

TRƯƠNG HOÀI ANH

1/1/1968

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng

3

HUỲNH BÀI

15/7/1965

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

4

BÙI VĂN BANG

25/10/1957

Nam

Cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk

5

Y BANG HĐƠK

20/4/1962

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk

6

Y BIÊR NIÊ

20/6/1963

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

7

Y BION NIÊ

30/8/1978

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư huyện ủy Krông Năng

8

H' BLĂ MLÔ

14/4/1971

Nữ

Cán bộ, UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Buôn Hồ

9

NGUYỄN THỊ CẨM

01/01/1972

Nữ

Chủ tịch Hội đồng thành viên trung tâm thương mại Ea Kar - Siêu thị Vmart

10

TRẦN VĨNH CẢNH

10/10/1960

Nam

Cán bộ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

11

VÕ VĂN CẢNH

01/10/1966

Nam

Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy M'Drắk

12

TRẦN VĂN CHÂU

20/02/1976

Nam

Cán bộ, Thành ủy viên thành phố BMT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

13

TRƯƠNG VĂN CHỈ

2/3/1962

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  Cư M'gar

14

NGUYỄN NĂNG CHUNG

05/9/1962

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin

15

NGUYỄN XUÂN ĐÁ

02/02/1975

Nam

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Buôn Hồ

16

Y DEC H' ĐƠK

15/10/1959

Nam

Cán bộ, Ủy viên TWMTTQ Việt Nam, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

17

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

01/8/1962

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp

18

LÊ THÁI DŨNG

20/12/1962

Nam

Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin

19

KIỀU THANH DŨNG

29/12/1961

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar

20

NGUYỄN THÀNH DŨNG

15/5/1969

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc

21

NGUYỄN HOÀI DƯƠNG

05/5/1965

Nam

Công chức, TUV,  Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

TỪ THÁI GIANG

15/01/1975

Nam

Công chức, TUV, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

23

NGUYỄN HOÀNG GIANG

06/9/1974

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư huyện ủy Ea Súp

24

Y GIANG GRY NIÊ KNƠNG

18/5/1974

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Ana

25

BÙI THỊ HÀ GIANG

26/7/1979

Nữ

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan chính quyền
Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H'leo, Phó Chủ tịch  HĐND huyện Ea H'leo

26

ĐINH XUÂN HÀ

06/01/1966

Nam

Công chức, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

27

NGUYỄN TUẤN HÀ

16/3/1965

Nam

Cán bộ, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh

28

NGUYỄN VĂN HÀ

05/10/1966

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Ea Kar, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

29

NGUYỄN THƯỢNG HẢI

31/12/1972

Nam

Cán bộ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư huyện ủy Cư M'gar

30

LÊ VĂN HẢI

18/10/1966

Nam

Đại tá, TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk

31

PHẠM HÁT

10/02/1963

Nam

Cán bộ, Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh

32

LÊ ĐÌNH HIỀN

14/4/1964

Nam

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Việt

33

NGUYỄN THANH HIỆP

05/12/1964

Nam

Cán bộ, Tỉnh Ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk

34

NGÔ TRUNG HIẾU

19/7/1976

Nam

Cán bộ, UV BTV Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ
Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ

35

PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA

20/8/1980

Nữ

Công chức, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp

36

H' KIM HOA BYĂ

14/4/1970

Nữ

Cán bộ, UV BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

37

HUỲNH THỊ CHIẾN HÒA

18/4/1973

Nữ

Cán bộ, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

38

HOÀNG SỸ HÙNG

28/02/1962

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Búk

39

TRẦN PHÚ HÙNG

25/01/1968

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư huyện ủy Krông Năng
Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng

40

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NGỘ)

10/9/1976

Nam

Trụ trì chùa Thăng thạnh Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk
Trưởng ban trị sự huyện

41

ĐỖ QUỐC HƯƠNG

02/01/1964

Nam

Cán bộ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk

42

PHAN KHÁN
(TT THÍCH CHÂU QUANG)

01/3/1951

Nam

Ủy viên HĐTS phật giáo Việt Nam, Trưởng ban TS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

43

HÒA QUANG KHIÊM

10/8/1962

Nam

Cán bộ, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M'Drắk

44

PHẠM ĐĂNG KHOA

20/7/1963

Nam

Công chức, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

45

RALAN TRƯƠNG THỊ ÁNH KIM

15/5/1967

Nữ

Công chức, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột

46

H' KIM RƠ CHĂM

16/11/1979

Nữ

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Bông

47

MỤC SƯ  Y KY ÊBAN

06/12/1944

Nam

Mục sư, Quản nhiệm Hội Tin lành xã Ea Tul, huyện Cư M'gar

48

NGÔ SỸ KỶ

09/12/1964

Nam

Cán bộ, UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Buôn Đôn

49

NAY PHI LA

16/8/1969

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

50

H' LER Ê BAN

30/9/1975

Nữ

Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin

51

H'LIM NIÊ

08/01/1970

Nữ

Công chức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

52

PHAN XUÂN LĨNH

10/8/1961

Nam

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy

53

TRẦN THỊ LOAN

10/10/1966

Nữ

Cán bộ, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cư M'gar

54

NGUYỄN KHẮC LONG

23/11/1976

Nam

Công chức, UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột

55

LÊ THĂNG LONG

10/8/1962

Nam

Cán bộ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo

56

VŨ VĂN MỸ

15/10/1963

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Chủ tịch UBND huyện Krông Búk

57

H' NAN BYĂ

14/6/1985

Nữ

Cán bộ, Phó Bí thư huyện đoàn Ea Kar

58

Y NEM BUÔN KRÔNG

06/10/1970

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư huyện ủy  - Chủ tịch HĐND huyện Krông Ana

59

PHẠM NGỌC NGHỊ

05/5/1965

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

60

LÊ KHÔI NGUYÊN

30/01/1965

Nam

Cán bộ, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk, quyền Tổng biên tập tạp chí Chư Yang Sin

61

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

02/6/1974

Nữ

Công chức, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Buôn Ma Thuột

62

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

25/9/1972

Nữ

Cán bộ, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

63

Y NHUÂN BYĂ

30/11/1979

Nam

Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
UV BTV TW Đoàn

64

BUÔN KRÔNG TUYẾT  NHUNG

10/12/1969

Nữ

Viên chức, Phó Giám đốcTrung tâm KHXH&NV Tây Nguyên; Trưởng Bộ môn Văn học Trường Đại học Tây Nguyên

65

NGUYỄN NGỌC NHỮNG

15/6/1964

Nam

Cán bộ, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh

66

Y SUÔN BYĂ

20/6/1965

Nam

Cán bộ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc

67

TÔ THỊ TÂM

19/02/1972

Nữ

Công chức, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

68

PHẠM MINH TẤN

09/5/1963

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

69

TRƯƠNG CÔNG THÁI

07/5/1969

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  Buôn Ma Thuột

70

PHẠM MINH THẮNG

04/7/1961

Nam

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh

71

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

02/8/1981

Nữ

Công chức, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố Buôn Ma Thuột

72

Y SI THẮT KSƠR

12/9/1966

Nam

Cán bộ, UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

73

PHAN THỊ NHƯ THỦY

28/3/1968

Nữ

Công chức, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

74

YA TOAN ÊNUÔL

06/08/1970

Nam

Cán bộ, Phó Bí thư huyện ủy Ea H'leo

75

NGUYỄN VĂN TOÀN

05/07/1978

Nam

Công chức, Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh

76

HỒ SỸ TRUNG

14/11/1969

Nam

Cán bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Phước An

77

NGUYỄN VĂN TƯ

14/10/1961

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk

78

TỐNG ANH TUẤN

11/5/1965

Nam

Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

79

DƯƠNG VĂN TUỆ

16/4/1942

Nam

Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk

80

PHAN THANH TÙNG

28/3/1982

Nam

Cán bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Buôn Ma Thuột

81

LÊ THANH VÂN

9/2/1961

Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ong mật Đắk Lắk

82

NGUYỄN THIÊN VĂN

15/11/1973

Nam

Công chức, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk

83

NGUYỄN ĐÌNH VIÊN

31/12/1972

Nam

Công chức, Bí thư Chi bộ cơ sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk

84

Y VINH TƠR

16/8/1976

Nam

Cán bộ, TUV, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ

85

H'YIM K’ĐOH

1/1/1973

Nữ

Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Nguồn: Báo Đắk Lắk

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này