Thực hiện Công văn số 3023/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ.

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5525/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3023/BNV-ĐT ngày 08/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng cán bộ công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

Tình trạng tour du lịch giá rẻ.

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5558/UBND-KGVX gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5927/VPCP-KGVX ngày 05/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình trạng Tour du lịch giá rẻ.

Triển khai thực hiện Công văn số 3212/BTNMT-BĐKH ngày 04/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5535/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3212/BTNMT-BĐKH ngày 04/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Công văn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5630/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/7/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5539/UBND-CN gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2030.

Tăng cường biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5566/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Triển khai Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5581/UBND-KGVX, về việc thực hiện Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5587/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Tiến độ thực hiện các Tiểu dự án thuộc dự án WB8

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5604/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4352/BNN-TCTL, ngày 24/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ thực hiện các Tiểu dự án thuộc dự án WB8.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thuốc cấp bách của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc cấp bách trong kế hoạch được duyệt thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1824/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1827/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thuốc trong kế hoạch của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1826/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc trong kế hoạch được duyệt thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019- 2020 cho Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1830/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025

Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1772/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025.

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa có Công văn số 1352-CV/BTGTU, ngày 9/7/2019 về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ban Chỉ đạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh vừa có Báo cáo số 01/BC-BCĐKN, ngày 10/7/2019 về tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đính chính nội dung tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh

Ngày 11/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh; cho phép Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên gia hạn sử dụng đối với 2.077,8m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích Văn phòng làm việc.

Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vinacafe Đắk Lắk

Ngày 10/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.160m2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vinacafe Đắk Lắk; giao 6.147,6m2 cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này