Quyết định về việc thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Quyết định số 30/QĐ-BCĐ về việc thành lập 04 Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2505/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an.

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2514/UBND-NC gửi Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BCA về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Triển khai Thông báo số 118/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2572/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác Thường trực phòng, chống Covid-19 tỉnh.

Ngày 25/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác Thường trực phòng, chống Covid-19 tỉnh Đắk Lắk gồm các ông, bà có tên sau đây.

Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 20/3/2020.

Ngày 24/3/2020, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 35- TB/VPUBND về Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 20/3/2020.

Góp ý vào dự thảo Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh

Ngày 23/3/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3781-CV/BTCTU về việc góp ý vào dự thảo Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh.

Triển khai Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, ngày 17/3/2020 của Chính phủ

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2492/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1701-CV/BTGTU về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 16/KH-STTTT về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020

Điều chỉnh nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2173/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét đề nghị Công văn số 510/SKHĐT-DN ngày 10/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2423/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc ngày 22/3/2020.

Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2020

Ngày 19/3/2020, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới” ban hành Kế hoạch số 758/KH-BCĐĐA, về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2020.

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Tạm dừng tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2409-UBND/KGVX gửi Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XIV năm 2020 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2401-UBND/NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

Xử lý Tờ trình số 140/TTr-PTTH ngày 26/02/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2392-UBND/KGVX gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc Xử lý Tờ trình số 140/TTr-PTTH ngày 26/02/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2, giai đoạn 2020-2025 và ý kiến tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 274/STTTT-BCVT ngày 06/3/2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này