Chủ đề CCHC năm 2021 “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2021. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tăng 5-7 bậc so với năm 2020. Tiếp tục duy trì chủ đề CCHC trong năm 2021 là “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”.

Chợ hoa Xuân Tân Sửu diễn ra từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp

UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 diễn ra từ ngày 27-1-2021 đến trước 18 giờ ngày 11-2-2021 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến 30 Tết).

Đắk Lắk dành hơn 42 tỷ đồng thăm, tặng quà cá nhân, tập thể dịp Tết Tân Sửu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND về “Kế hoạch thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021” trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 42,6 tỷ đồng, tăng hơn 02 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT, ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT

Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 675/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT, ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021)

Ngày 20/01/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 628/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021).

Triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg, ngày 12/01/2021 của TTg

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 578/UBND-NC, gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg, ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 18/01/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 133-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng.

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 15/01/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/01/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 135-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 147/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Ngày 19/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 590/UBND-NC gửi Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 147/2020/TT-BCA Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 648/UBND-KT gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 20/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính cụ thể sau.

Triển khai Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 20/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 654/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường.

Triển khai Chỉ thị số 05-CT-TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 440/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 452/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 461/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 462/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 của Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Tăng cường quản lý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 535/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk; Các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà về việc tăng cường quản lý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này