Tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3062/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1689/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 24/3/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương để bảo đảm an toàn.

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Ngày 09/04/2021 Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Triển khai Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Ngày 13/04/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088/UBND – CN gửi các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3068/UBND-KGVX, gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025.

Quyết định giao 477,4m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc giao 477,4 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào.

Quyết định giao 643,1 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc giao 643,1 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào.

Quyết định giao 2.701,2 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc giao 2.701,2 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào.

Quyết định giao 1.078,7 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc giao 1.078,7 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào.

Quyết định ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 09/04/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021.

Ngày 09/04/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3007/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021.

Tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh lân cận tại tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ngày 12/04/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3047/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 908/BTTTT-TTCS ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh lân cận năm 2021.

Triển khai các Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Ngày 09/04/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3018/UBND – TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật Đầu tư.

Quyết định về việc giao 380,3 m2 đất tại xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào

Ngày 09/04/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc giao 380,3 m2 đất thuộc thửa đất số 254, tờ bản đồ địa chính số 10 tại buôn Ea Púk, xã Ea Sô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Hoa Đào để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào .

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021.

Ngày 08/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 273-CV/BTGTU, gửi Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021.

Tuyên truyền Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021

Ngày 09/4/2021, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Công văn số 760/SVHTTDL-QLVH, về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.

Quyết định về việc ban hành và điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND, về việc ban hành và điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2981/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình ban hành văn bản  quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3020/UBND-TH gửi Sở Tư pháp về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết.

Triển khai Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2983/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2992/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này