Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8314/UBND-CN, ngày 16/9/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP

Sở Y tế vừa có Công văn số 3201/SYT-KHNVY, ngày 16/9/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP, ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lắk Đắk Lắk gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lắk Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 2.550m2 đất tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Trụ sở làm việc).

Xử lý Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8250/UBND-NC, gửi Giám đốc Sở Tư pháp về việc xử lý Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8364/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Quyết định thu hồi bổ sung đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH An Thái

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc thu hồi bổ sung 719,3m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH An Thái; giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Đắk Lắk giải ngân nguồn vốn vay tái canh cà phê đạt 1.530 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án VnSAT Đắk Lắk cho biết, đến nay tỉnh Đắk Lắk hiện đã giải ngân nguồn vốn vay tái canh cà phê đạt 120% kế hoạch với 1.530 tỷ đồng. Tỉnh đang kiến nghị Chính phủ sẽ gia hạn dự án, điều chỉnh kế hoạch tổng thể để có cơ sở hỗ trợ cho các tổ chức nông dân.

Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020

Ngày 14/9/2020, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 592/VPUBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8150/UBND-TH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 31/8/2020.

Triển khai Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020của Bộ Tài chính

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8242/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Triển khai văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8327/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Bộ Công Thương ban hành, gồm:

Thực hiện dỡ bỏ quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ thành phố Đà Nẵng

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải cho biết, đơn vị vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và các đơn vị khai thác bến xe khách thực hiện dỡ bỏ quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ thành phố Đà Nẵng.

Khôi phục chặng bay Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng từ ngày 19/9/2020

Thông tin từ Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột cho biết, từ ngày 19/9/2020, chặng bay Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột sẽ được khôi phục trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thành lập đường dây nóng nhận phản ánh về tình trạng lạm thu

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thành lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh về tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục nhằm kịp thời xử lý những trường hợp sai phạm (nếu có).

Tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8218/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư.

Tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8231/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bưu điện tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3500/BTTTT-NXB ngày 11/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đề nghị phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.

Tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp Truyền thanh thông minh

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8201/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xét Tờ trình số 119/TTr-STTTT ngày 10/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xin chủ trương cho Mobifone tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp truyền thanh thông minh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk trích ngân sách gần 1,9 tỷ đồng xây dựng hệ thống du lịch thông minh

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021. Theo đó, tỉnh sẽ trích từ ngân sách gần 1,9 tỷ đồng xây dựng hệ thống du lịch thông minh.

46 TTHC Ban Quản lý các Khu Công nghiệp được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả mức độ 2,3.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến nay hệ thống một cửa điện tử iGate tiếp tục được vận hành hiệu quả, đã cập nhật 46/46 TTHC lên hệ thống iGate, 100% TTHC được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả mức độ 2,3. Hiện tại 100% văn bản hành chính được Ban Quản lý tiếp nhận, xử lý và ký số phát hành thông qua hệ thống iDesk (trừ văn bản thuộc TTHC và văn bản mật).

Quyết định giao đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc giao 30,0m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk và cho phép Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này