Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND - KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1997/QĐ- TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016- 2020 và Quyết định 3041/QĐ- UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018- 2020.

Triển khai các văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số /UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các văn bản của Bộ Công Thương.

Tuyên truyền thực hiện Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2018

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 504/PTTH&TTĐT, ngày 16/4/2018 về việc tuyên truyền thực hiện Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2018.

Tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2019

Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có Kế hoạch số 40/KH-BATGT, ngày 19/4/2018 về việc tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 16/4/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi.

Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk.

Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10.

Thực hiện Chiến dịch Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chiến dịch truyền thông vận động và cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đến vùng đặc biệt khó khăn, vùng mức sinh cao năm 2018 (gọi tắt là Chiến dịch) là đợt cao điểm huy động nguồn lực để tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và tạo dư luận tốt trong cộng đồng.

Triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3132/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 350/VPCP-PL ngày 16/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Chủ trương liên kết đào tạo Trường Trung cấp Trường Sơn năm 2018.

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Trường Sơn về việc xét Tờ trình số 38/TTr-SGDĐT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học, hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2018 cho Trường Trung cấp Trường Sơn.

Thực hiện nội dung Biên bản tổng kết hợp tác năm 2017 với tỉnh Mondulkiri – Campuchia và phương hướng hợp tác năm 2018

Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND - TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp về thực hiện Bản Ghi nhớ ngày 08/01/2014 về Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri và Biên bản Lễ tổng kết hợp tác năm 2017 và phương hướng hợp tác năm 2018 giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Chính quyền tỉnh Mondulkiri.

Triển khai Công văn số 3727/BGTVT-VT ngày 11/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3156/UBND - CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND thị xã Buôn Hồ; UBND các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, Ea H’leo về triển khai Công văn số 3727/BGTVT-VT ngày 11/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận việc Công ty Cổ phần du lịch và thương mại Việt Nguyễn thay đổi thời gian tham gia giao thông tại Việt Nam.

Rà soát thành phần Ban Chỉ đạo và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2976/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xử lý Tờ trình số 248/TTr-SNV ngày 03/4/2018 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án nông lâm nghiệp.

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2925/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 698/STNMT-TTra ngày 03/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án nông lâm nghiệp, Xét Kết luận Thanh tra số 220/KL-STNMT ngày 29/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2939/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1145/LĐTBXH – TTr ngày 26/3/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3091/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh về thực hiện Công văn số 3443/VPCP-TH ngày 11/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ.

Thu hồi 9.000m2 đất của Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.000m2 đất của Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh hình thức quản lý dự án quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hình thức quản lý dự án quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này