Thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 02/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11889/UBND-TH về việc thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công Thương

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11810/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Đắk Lắk công nhận 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 7) trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3327/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 7) trên địa bàn huyện Krông Năng.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 10)

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 10).

Triển khai Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11727/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030.

Kế hoạch phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11768/KH-UBND về việc phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11770/KH-UBND về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG, ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11772/UBND-NC về việc triển khai Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG, ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11773/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 12234/BGTVT-VT ngày 18/11/2021của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/11/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTCH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong việc vận chuyển thiết bị điện gió là hàng siêu trường, siêu trọng

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành công văn số 11755/UBND-CN Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong việc vận chuyển thiết bị điện gió là hàng siêu trường, siêu trọng gửi các đơn vị Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 6) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 6) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3326/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 08 dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 với những nội dung chủ yếu như sau .

Quyết định về mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc Dự án lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Krông Pắc và Dự án Trạm biến áp 110 kV Krông Bông và đấu nối

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3325/QĐ-UBND về mức bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc Dự án lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Krông Pắc và Dự án Trạm biến áp 110 kV Krông Bông và đấu nối.

Triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần – 2022

Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1341-CV/TU về chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần – 2022.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 47) trên địa bàn huyện Krông Pắc

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3303/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 47) trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 43) trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 43) trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3296/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 8), cụ thể như sau.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang