Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị phối hợp xử lý hành vi mạo danh gây phiền hà cho doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 823/SKHĐT-ĐTG gửi các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cơ quan quản lý nhà nước để lừa đảo bán sách, tham gia tập huấn gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vận tải và đường thủy nội địa

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 869/QĐ- UBND, ngày 18-4-2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực vận tải và đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải.

Tuyên truyền về Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 17/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1255-CV/BTGTU, về việc tuyên truyền về Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 12/4/2019, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 157/TB-HĐND, về dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp Bất thường, HĐND tỉnh khóa IX.

Kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2818/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 1693/BYT-QLD ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng.

Thúc đẩy tiến độ Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2817/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 1757/BYT-KHTC ngày 03/4/2019 của Bộ Y tế về thúc đẩy tiến độ Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB.

Thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2816/UBND-NC, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2782/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 4029/BTC-NSNN, ngày 04/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tường Chính phủ.

Tham mưu triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 06 tháng và cả năm 2019.

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2780/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2019.

Thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 38/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 06/4/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2805/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo kết luận số 458/TB-KTNN ngày 20/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Rà soát biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Triển khai Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2801/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng về gửi tài liệu hướng dẫn Chỉ số Cấp phép xây dựng.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2819/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4081/BTC-TCDN ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2788/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2226/BNN-VPĐP ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

Ngày 12/4/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2666/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 372/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2683/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 1156/BVHTTDL-TCCB ngày 28/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này