Triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10391/UBND-NC ngày 30/11/2022, về việc thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10493/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2692/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 01/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk .

Triển khai Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10416/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử  để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2022 của các địa phương

Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập Đoàn kiểm tra triển khai công tác chuyển đổi số năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra 198) tại các huyện Ea Súp, M’Drắk, Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Năng kể từ ngày 2/12-13/12/2022.

Quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa ban tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND Quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 28/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10331/UBND-KT về việc triển khai Thông tư số 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10200/UBND-NC, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố về việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk đề xuất phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột bằng vốn xã hội hóa

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý về nguyên tắc đưa Cảng hàng không Buôn Ma Thuột vào thực hiện xã hội hóa và đưa vào quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng hàng không Quốc tế trong thời gian sớm nhất.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023

Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk

Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk.

Tuyên Truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 11-12/2022

Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10196/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1150-CV/BTGTU ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên phủ trên không và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 11-12/2022.

Triển khai Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10188/UBND –KT gửi Cục Thuế tỉnhvề việc triển khai thực hiện Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

Quyết định bổ sung mã định danh cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Súp để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước

Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2608/QĐ-UBND về việc bổ sung mã định danh cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Súp như sau:

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027)

Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10064/UBND-KGVX về việc thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII - nhiệm kỳ 2022-2027.

Quyết định ban hành quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 17/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9978/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​    

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang