Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8790/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, gồm:

Triển khai Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8828/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH, ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai di chuyển trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8864/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện Ea H’leo, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột về việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai di chuyển trên địa bàn tỉnh.

Quyết định về việc bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh

Ngày 15/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc Bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn thuê 259.919 m2 đất tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn để xây dựng Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A, cụ thể:

Giới thiệu Chương trình Học bổng Y học cổ truyền AYUSH 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ

Ngày 15/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8842/UBND-NC gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Giới thiệu Chương trình Học bổng Y học cổ truyền AYUSH 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ.

Tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 15/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8853/UBND-NC gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; DNNN thuộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8802/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức giảng dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19; căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk tập trung xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo báo cáo UBND tỉnh, tình hình phát triển doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến 30/9/2021, Đắk Lắk có 10.994 DN đang hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 21,23% so với cùng kỳ. UBND tỉnh Đắk Lắk đang tập trung xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét triển khai.

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch Tổ hợp Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf hồ Ea Nhái.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 2512/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf hồ Ea Nhái.

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc

Ngày 14/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8792/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 8631/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2)

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 2).

Tham mưu UBND tỉnh xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 – 2022

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8744/UBND-KGVX, gửi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-BTC ngày 30/8/2021 của Bộ Tài chính về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022; Công văn số 437/CDTBTN-KH&QLHDT ngày 01/9/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Tiếp nhận, triển khai hệ thống hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Viettel Đắk Lắk tài trợ

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8745/UBND-KGVX, về việc tiếp nhận, triển khai hệ thống hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Viettel Đắk Lắk tài trợ.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea Kar (đợt 1)

Ngày 13/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea Kar (đợt 1), cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế.

Ngày 13/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8749/UBND-KGVX gửi Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Y tế về việc thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Truyền thông “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới” .

Ngày 10/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8636/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 06/9/2021 của Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về truyền thông chống dịch COVID-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”” (từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2021).

Quyết định thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 11/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang