Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6470/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, M’Đắk, Krông Pắk; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Đường vào thôn Ea Bar thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư tự do vùng Ea Lang

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6446/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Bông về việc xét Công văn số 1450/SKHĐT-KTN ngày 07/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 24/4/2017 về điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Đường vào thôn Ea Bar thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư tự do vùng Ea Lang (gồm cả điểm dân cư tự do Ea Bar, Ea Đók) xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 7844/BC-VPCP ngày 27/7/2017

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6435/UBND-KGVX, gửi Giám đốc các Sở: Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 7844/BC-VPCP ngày 27/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017 và đánh giá tình hình sau 1 năm thực hiện Chỉ thị.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6428/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1742/BXD-GĐ ngày 31/7/2017 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.

Xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6412/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8140/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án phát triển nhà ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 171/TB-UBND ngày 15/8/2017, về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị liên quan đến dự án phát triển nhà ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6459/UBND-NC, ngày 17/8/2017 gửi các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6467/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6634/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 15/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính các Quyết định đầu tư dự án.

Xử lý các kiến nghị của Kết luận thanh tra.

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6474/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về Kết luận số 340/KL-TTr ngày 31/7/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý, khai thác và sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khai thác chế biến đá tại khu III, mỏ D2 của Công ty Cổ phần Kim Thịnh.

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6483/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Kim Thịnh, Cục Thuế tỉnh về việc xét Công văn số 1561/STNMT-KS ngày 07/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình hoạt động khai thác chế biến đá tại khu III, mỏ D2 của Công ty Cổ phần Kim Thịnh.

Báo cáo dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6485/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6570/BNN-TCLN ngày 08/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thu hồi tiền khai thác rừng trồng sản xuất đã nhận hỗ trợ từ nguồn vốn của Dự án FLITCH.

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6486/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc căn cứ Công văn số 4084/BNN-HTQT ngày 19/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thu hồi tiền khai thác rừng trồng sản xuất đã nhận hỗ trợ từ nguồn vốn của Dự án FLITCH.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 205/BC-UBND về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, Văn hóa - Thể dục - Thể thao, Thông tin- Truyền thông, Tín ngưỡng -Tôn giáo, Thanh niên và Trẻ em.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo về tình hình khai thác và chế biến khoáng sản đá granit làm ốp lát.

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 201/BC-UBND báo cáo về tình hình khai thác và chế biến khoáng sản đá granit làm ốp lát.

Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6530/UBND- NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Công tác giám định tư pháp trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6479/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 8346/VPCP-PL ngày 09/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về công tác giám định tư pháp trong phòng, chống tham nhũng.

Lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6451/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1591/STNMT-TNN ngày 10/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị cho chủ trương lập Đề cương dự án “Xây dựng Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh”.

Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6460/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc nhận được Thư từ Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam về Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này