Triển khai thực hiện Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3792/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3919/UBND-KGVX, ngày 24/5/2017 gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung.

Triển khai Quyết định số 705/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3834/UBND-NNMT, ngày 23/5/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cấp trang thiết bị phòng chống thiên tai năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3837/UBND-NNMT, ngày 23/5/2017 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc cấp trang thiết bị phòng chống thiên tai năm 2017, theo đề nghị của huyện Ea Súp.

Tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3905/UBND-KGVX, ngày 24/5/2017 về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” cấp tỉnh

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” của UBND tỉnh, với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, để mọi cá nhân, tổ chức nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia vào các quan hệ dân sự, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngày 26/5/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã ban hành Thể lệ Cuộc thi cấp tỉnh số 34/TL-BTC.

Triển khai Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ

Ngày 23/5/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3844/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Triển khai Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3943/UBND- CN gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Triển khai Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

Ngày 23/5/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3810/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Triển khai Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3880/UBND - NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3727/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 2139/BTNMT- BĐKH ngày 03/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b.

Triển khai Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3867/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3759/UBND- KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5923/BTC- TCDN ngày 09/5/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2016.

Triển khai Công văn số 4711/VPCP- KTTH ngày 09/5/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3784/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 4711/VPCP- KTTH ngày 09/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc sử dụng tiền trồng rừng thay thế nộp vào quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh.

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2017

Ngày 23/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2017.

Phối hợp thực hiện công trình cầu Số 30, Km 103+706 trên Quốc lộ 26

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3859/UBND-CN, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; UBND huyện Ea Kar về việc phối hợp thực hiện công trình cầu Số 30, Km 103+706 trên Quốc lộ 26.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3851/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17/4/2017, Thông báo số 153-TB/VPTU ngày 18/4/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Hỗ trợ Đoàn công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3840/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 705/TCLN-KL ngày 16/5/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về hỗ trợ Đoàn điều tra, khảo sát, đánh giá, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3786/UBND-TH, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành về việc triển khai các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong đợt công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và phương hướng quý II/2017 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Sơ kết triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về việc sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này