Kế hoạch triển khai xây dựng danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1826/KH-UBND về triển khai xây dựng danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình.

Triển khai công văn số 589/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 16/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1768/UBND-NN&MT ngày 16/3/2017, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công văn số 589/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 16/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cung cấp Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016).

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1787/UBND-NC gửi Công an tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quản lý việc chứng nhận tôn vinh “nghệ nhân”, công nhận “cây di sản” và “Việt Nam Linh thiêng cổ tự”

Ngày 17/3, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1845/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc quản lý việc chứng nhận tôn vinh “nghệ nhân”, công nhận “cây di sản” và “Việt Nam Linh thiêng cổ tự” trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017.

Xây dựng Báo cáo định kỳ quốc gia về thực hiện công ước 2003 đối với di sản trong Danh sách Đại diện của UNESCO

Ngày 17/3, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1830/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc xây dựng Báo cáo định kỳ quốc gia về thực hiện công ước 2003 đối với di sản trong Danh sách Đại diện của UNESCO, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 800/BVHTTDL-DSVH ngày 03/3/2017.

Triển khai Công văn số 1721/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1809/UBND-NNMT ngày 17/3/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm triển khai Công văn số 1721/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1795/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 60/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Thời gian qua, UBND tỉnh chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với mục tiêu và nhiệm vụ chung phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng, phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020 thuộc tốp 10 của các tỉnh xếp thứ hạng khá.

Triển khai Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc triển khai Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh.

Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1796/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 138/BĐMDN ngày 08/3/2017 của ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm, giai đoạn 2017-2020.

Điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1761/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 396/QĐ-BTC ngày 02/3/2017 của Bộ Tài chính về điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Công văn số 2742/BTC-QLCS ngày 02/3/2017 của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn – Tây Nguyên

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 613/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn - Tây Nguyên. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của Công ty, UBND tỉnh đã tiến hành cử đoàn đi xác minh và thông báo kết quả làm việc với Công ty TNHH Thái Hoàng và Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn – Tây Nguyên.

Thực hiện nội dung chi và định mức chi đối với Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1703/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 564/BGDĐT-KHTC ngày 16/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nội dung chi và định mức chi đối với Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”.

Bổ sung kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1705/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1129/BNV-CCVC ngày 03/3/2017 của Bộ Nội vụ về bổ sung kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Hỗ trợ khác cho 67 hộ có đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1706/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Ea Kar về việc hỗ trợ khác cho 67 hộ có đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1721/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1734/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1748/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2648/BTC-ĐT ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Xin chủ trương tiếp tục duy trì chính sách cho lực lượng Công an xã

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 124/CAT-PV28 ngày 03/3/2017 của Công an tỉnh Đắk Lắk về đề nghị tiếp tục duy trì chính sách cho lực lượng Công an xã.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này