Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”

Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9527/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 5392/BTTTT-HTQT ngày 02/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.

Tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2022-2023

Ngày 04/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9554/UBND-KGVX về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2022-2023.

Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc Phê duyệt hỗ trợ cho học sinh cấp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022-2023, cụ thể:

Triển khai Kế hoạch số 354/KH-UBATGTQG ngày 28/10/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 03/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9479/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 354/KH-UBATGTQG ngày 28/10/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ‘‘Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhận tử vong do tai nạn giao thông’’ tại Việt Nam năm 2022.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1868/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1868/QĐUBND ngày 21/8/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, cụ thể như sau:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9432/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Ngày 01/11/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 157/TB-VPUBND về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

Triển khai Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9343/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022

UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn năm 2022.

Hỗ trợ chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9336/UBND-KGVX gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 29/9/2022

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9316/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9344/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật.

Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 28/10/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 24/KH-BTC về việc tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023.

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9131/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trong tháng 11/2022

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9297/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 154/BC-BTTTT ngày 27/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9311/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, công nghệ thông tin thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9233/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư: số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9275/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về việc triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Triển khai Nghị định số 85/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9221/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 85/2022/NĐ-CP, ngày 24/10/2022 của Chính phủ về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready