Quyết định giao 20.000m2 đất cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3519/QĐ-UBND về việc giao 20.000m2 đất cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6.

Triển khai Thông tư số 32/2016/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9510/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tư pháp, Nội vụ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 32/2016/TT- BGTVT ngày 07/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục THCS và THPT vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9437/UBND-KGVX ngày 22/11/2016, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục THCS và THPT vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Hơn 14,5 tỷ đồng nâng cấp, thảm tăng cường đoạn đường từ xã Quảng Hiệp đi trung tâm xã Ea M’roh huyện Cư M’gar.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3378/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục công trình: Nâng cấp, thảm tăng cường đoạn đường từ xã Quảng Hiệp đi trung tâm xã Ea M’roh ( đoạn nối dài tuyến dự án).

Quyết định chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3516/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Đại Hùng chuyển mục đích sử dụng 1.500 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Đại Hùng thuê diện tích đất nêu trên để xây dựng công trình Khu du lịch sinh thái Hồ Sen (hạng mục: Hồ bơi).

Báo cáo một số thông tin liên quan đến dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9429/UBND-TH ngày 22/11/2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo một số thông tin liên quan đến dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý.

Rà soát việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9098/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục.

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9157/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh tiếp và làm việc với doanh nghiệp.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 9177/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trang trại chăn nuôi heo giống, thịt tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3372/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trang trại chăn nuôi heo giống, thịt tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung phản ánh của báo chí về khai thác, vận chuyển cát tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9411/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Krông Ana về việc Kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung phản ánh của báo chí về khai thác, vận chuyển cát tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam Dấu ấn 30 đổi mới”

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9398/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh về việc bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam Dấu ấn 30 đổi mới”.

Đầu tư hệ thống xử lý rác thải tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9435/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc hỗ trợ công nghệ đầu tư hệ thống xử lý rác thải tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar.

Quyết toán công trình Đường giao thông buôn Jut, xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9436/UBND-CN, gửi Sở Tài chính về việc quyết toán công trình Đường giao thông buôn Jut, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9445/UBND-KGVX gửi các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9448/UBND-TH, gửi Sở Tài chính,Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo trong công tác tham mưu quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Cho ý kiến danh mục nhiệm vụ năm 2017 để trình Hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9449/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến danh mục nhiệm vụ năm 2017 để trình Hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt.

Dự án sản xuất đĩa nhạc “Gió bay về ngàn”

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9481/UBND-TH, gửi Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 đã tài trợ dự án sản xuất đĩa nhạc “Gió bay về ngàn” để tặng tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9489/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 250/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này