Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất cho hộ ông Lê Quý Đệ tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3798/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất cho hộ ông Lê Quý Đệ tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk theo Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh

Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3818/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10341/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 4870/BNG-LS, ngày 15/12/2016 của Bộ Ngoại giao về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị làm việc với Sở Tài chính để xác định cụ thể nguồn kinh phí

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10401/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 229/TTr-SNNNT ngày 09/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Bảo vệ và Phát triển nguồn thủy sản tại các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phối hợp thực hiện các chuyên đề tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Cà phê, Liên hoan văn hóa Cồng chiêng và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10353/UBND-CN gửi các Sở: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh, Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư về việc phối hợp thực hiện các chuyên đề tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Cà phê, Liên hoan văn hóa Cồng chiêng và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3744/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3740/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar.

Thống nhất kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn của ADB.

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10262/UBND-NNMT, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Công văn số 177/TWPCTT ngày 30/11/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc khẳng định kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn của ADB. UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả rà soát nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3743/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Hơn 5,5 tỷ đồng thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3726/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết kiến trúc trục đường Ngô Quyền ( Lê Thánh Tôn B cũ), thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3715/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết kiến trúc trục đường Ngô Quyền ( Lê Thánh Tôn B cũ), thành phố Buôn Ma Thuột.

Hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10405/UBND-CN, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên về việc tổ chức Lễ khởi công dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Thu bổ sung thuế TTĐB.
Thu bổ sung thuế TTĐB. (27/12/2016, 10:39)

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10271/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Tổng cục Thuế về việc Thu bổ sung thuế TTĐB.

Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 .

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10243/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh về việc thực hiện Công văn số 525/UBATGTQG ngày 02/12/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017.

Chủ trương hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng thẩm thấu của công trình thủy điện Srêpốk 3 tại huyện Buôn Đôn.

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10240/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Buôn Đôn về việc xét Công văn số 24464/SNN-TTBVTV, ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng thẩm thấu của công trình thủy điện Srêpốk 3 tại huyện Buôn Đôn.

Giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư Kuin.

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10238/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư Kuin.

Triển khai việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 20 KH/TU, ngày 01/12/2016.

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 10197/UBND-KGVX về việc triển khai việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 20 KH/TU, ngày 01/12/2016.

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar”

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 3758/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar”.

Quyết định phê duyệt Báo cáo tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn”

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 3734/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn”.

Giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đô thị văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 275/TB-UBND về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch về giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đô thị văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này