Hỗ trợ kinh phí phần mềm ứng dụng tin học trong công tác quản lý chuyên môn

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9761/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông về việc xin hỗ trợ kinh phí phần mềm ứng dụng tin học trong công tác quản lý chuyên môn.

Thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VIB

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9798/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8028/BYT-KH-TC, ngày 09/11/2016 của Bộ Y tế về thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VIB.

Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn – đô thị, chống phản động và chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9816/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo đề xuất số 902/BCĐX-CAT-PA88, ngày 29/11/2016 của Công an tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn – đô thị, chống phản động và chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo số liệu giải ngân đến 20/11/2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9662/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc báo cáo số liệu giải ngân đến 20/11/2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 6 phòng (02 tầng) thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3231b/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 6 phòng (02 tầng) thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Tình hình hoạt động đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 của tỉnh

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 205/BC-UBND về tình hình hoạt động đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 của tỉnh.

Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9649/UBND-NC, ngày 29/11/2016 gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 1331/CTHADS-NV&TCTHADS ngày 15/11/2016.

Triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9728/UBND-KGVX ngày 01/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4529/LĐTBXH-BTXH ngày 14/11/2016.

Đề nghị cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nga Phiên thuê đất kinh doanh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9743/UBND-NN&MT ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xử lý đề nghị của UBND thị xã Buôn Hồ cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nga Phiên thuê 509m2 không qua đấu giá để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Đăng ký bổ sung các danh mục công trình, dự án có sử dụng đất năm 2016 tại huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9738/UBND-NN&MT, ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1292/UBND-TNMT của UBND huyện Lắk, về đăng ký bổ sung các danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lắk.

Hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền điện hàng tháng cho 03 Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ 303 tỉnh Mondulkiri/Campuchia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9695/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền điện hàng tháng cho 03 Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ 303 tỉnh Mondulkiri/Campuchia, theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Góp ý dự thảo xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9610/UBND-KT, ngày 29/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”.

Bổ sung kinh phí năm 2016 và nhu cầu kinh phí phát sinh ngoài định mức năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9696/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2016 và nhu cầu kinh phí phát sinh ngoài định mức năm 2017, theo đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn.

Tham gia ý kiến dự thảo về công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9701/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Tư pháp và Cục Hải quan tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9603/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Bàn giao tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS cho địa phương quản lý.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9719/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2625/SYT-TCKH ngày 23/11/2016 của Sở Y tế, về tiếp nhận tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9651/UBND-KGVX gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9664/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 464-CV/TU, ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9682/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Viện Khoa học kỹ thuật Tây Nguyên về việc xử lý Công văn số 2111/STNMT-QLĐĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha đất rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này