Hỗ trợ kinh phí khắc phục sự cố vỡ kênh chính đập dâng Đắk Liêng, xã Đắk Phơi, huyện Lắk

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3693/QĐ - UBND về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục sự cố vỡ kênh chính đập dâng Đắk Liêng, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2016 thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3669/QĐ - UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2016 thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phê duyệt dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ công trình

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3686/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ công trình: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Thông tư số 35/2016/TT- BTNMT ngày 28/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10114/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Thông tư số 35/2016/TT- BTNMT ngày 28/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

Triển khai Kế hoạch số 11219/KH-BCĐ389, ngày 23/11/2016 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10020/UBND-KT gửi Sở Công Thương về triển khai Kế hoạch số 11219/KH-BCĐ389, ngày 23/11/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 - 2017

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3689/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 – 2017.

Triển khai Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10123/UBND - TH gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016.

Đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch tại thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10087/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về việc Đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch tại thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10027/UBND-NNMT, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo.

Ấn phẩm, tờ rơi phục vụ các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017.

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10024/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 1516/BNG-BC-QHCC, ngày 29/11/2016 của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 về ấn phẩm, tờ rơi phục vụ các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017.

Bố trí kinh phí để đảm bảo giao thông qua sông Krông Ana, huyện Krông Bông do cầu Cư Păm (Km21+050, tỉnh lộ 9) bị hư hỏng.

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10042/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về việc xét tờ trình số 202/TTr-UBND, ngày 05/12/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc đề nghị bố trí kinh phí để đảm bảo giao thông qua sông Krông Ana, huyện Krông Bông do cầu Cư Păm (Km21+050, tỉnh lộ 9) bị hư hỏng.

Theo dõi, quản lý các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10122/UBND-CN ngày 14/12/2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng về việc theo dõi, quản lý các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh tại Chợ đầu mối  Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10083/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 25/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại Chợ đầu mối Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10116/UBND-NNMT, về việc xử lý Báo cáo số 72/BC/CT ngày 05/12/2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, về giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Xuân Lương và các hộ dân thường trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar liên doanh với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10093/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10094/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 901/CV-UBND ngày 29/11/2016 của UBND huyện Ea Kar về việc đề nghị chỉ đạo cưỡng chế, bảo vệ thi công và xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10075/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 21/TTr ngày 06/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam về việc đề xuất đầu tư dự án công trình: Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk, tiếp theo Công văn số 9737/UBND-TH ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tham mưu xử lý đề xuất thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10106/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo số 352/BC-CT ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul về việc báo cáo tình hình góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Thực hiện CV số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10113/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Công văn số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính Phủ, về việc báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này