Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 230/TB-UBND, ngày 04/11/2016 về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm tổ chức bán đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Ea Ô, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban ban hành Công văn số 8612/UBND-KT, ngày 27/10/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm tổ chức bán đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Ea Ô, huyện Ea Kar theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar.

Triển khai Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8866/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 03/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 05/CĐ-UBND, về việc thực hiện Công điện hỏa tốc số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bổ sung nội dung về dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển nhà ở xã hội

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 2283/QĐ- UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức tại Khu dân cư Km4 – Km5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại thửa đất C9-86, khu đất quy hoạch nhà liền kề C8-C9, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá đất ở để thu tiền sử dụng đất

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với hộ ông Võ Văn Minh.

Hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3227/QĐ- UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Sở Y tế.

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia của tỉnh

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3228/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia của tỉnh.

Thành lập Ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ của tỉnh

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3225/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ của tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo Biên giới của tỉnh

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3224/QĐ- UBND về việc thành viên Ban Chỉ đạo Biên giới của tỉnh.

Sử dụng nguồn kinh phí lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8742/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Công văn số 2063/SNN- QBVPTR ngày 13/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng nguồn kinh phí dự kiến lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017.

Đấu giá quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8744/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 265/TTr- UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng 349,8m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Áp giá hỗ trợ đối với cây trồng lâu năm trên diện tích bị ảnh hưởng thẩm thấu

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8745/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Tờ trình số 221/TTr- UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về xin chủ trương áp giá hỗ trợ đối với cây trồng lâu năm trên diện tích bị ảnh hưởng thẩm thấu tại công trình thủy điện Serêpôk 3.

Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8748/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 219/TTr- TCĐS ngày 26/10/2016 của Trường Trung cấp Đam San về việc đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học Y khoa cho tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Tây Nguyên.

Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8738/UBND- TH gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Phát triển du lịch thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2016- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 31/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8711/UBND - KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Tư pháp về xử lý Tờ trình số 284/TTr- UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2016- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Góp ý dự thảo Nghị định Quản lý giá chuyển nhượng

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8729/UBND- KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 14094/BTC- CST ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quản lý giá chuyển nhượng.

Bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho một số dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8699/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 1854/TTg- KTTH ngày 21/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho một số dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Cấp bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Ngày 01/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8739/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo số 952- TB/TU ngày 24/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Công văn số 512/HĐND– VP ngày 21/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, kèm Công văn số 758/LMHTXVN- CSPT ngày 06/10/2016 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này