HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết bãi bỏ quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với  xe mô tô trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 về bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

Đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7389/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016.

Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016

Ngày 09/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh năm 2016.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 176/BC-UBND, ngày 8/9/2016 về kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trong 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1686/STNMT- BVMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016.

Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 08/9/2016 về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2016

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 179/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2016.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 07/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7087/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng.

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7288/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Xây dựng.

Tuyên truyền Chương trình cho vay tái canh cà phê

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7240/UBND-KT gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Đắk Lắk về việc tuyên truyền Chương trình cho vay tái canh cà phê.

Triển khai Công văn số 862/VTLTNN-TTTH của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7232/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 862/VTLTNN-TTTH ngày 22/8/2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đánh giá tình hình thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7147/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2770/BTP-ĐKGDBĐ ngày 18/8/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7146/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2974/BTP-PBGDPL ngày 31/8/2016 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP.

Giải quyết kinh phí cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2611/QĐ- UBND về việc giải quyết kinh phí cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ và chi lương, phụ cấp năm 2016.

Triển khai Thông tư 21/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7161/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư 21/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6996/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6988/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành về việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này