Tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6602/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6597/UBND-TH, ngày 22/8/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các thủ tục đầu tư cho Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND, về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, đinh hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh.

Triển khai Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6801/UBND-CN về việc chuẩn bị nội dung họp giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cao su

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6599/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xem xét Công văn số 374/CT-TCKT, ngày 10/8/2016 của Công ty TNHN MTV cao su Đắk Lắk, về việc đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cao su.

Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm thiết bị

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6609/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về xử lý Công văn số 2104/STC-HCSN, ngày 01/8/2016 của Sở Tài chính về việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm thiết bị.

Báo cáo đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6600/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 11142/BTC-NSNN ngày 11/8/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6612/UBND-KT gửi Sở Tài chính về triển khai Công văn số 6599/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch cho Đồn Biên phòng Yok M’Bre (741)

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6604/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1493/SKHĐT-TH, ngày 05/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch cho Đồn Biên phòng 741.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6610/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Hướng dẫn việc kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử

Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6808/UBND-KGVX gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế về thực hiện Công văn số 5791/BYT-VPB8 ngày 27/7/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử.

Giao kế hoạch vốn để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng sau tỉa thưa rừng trồng của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6606/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện các văn bản:

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6783/UBND-KT ngày 29/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính gồm:

Tham mưu đề nghị cho phép tạm ứng nguồn vốn khấu hao của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để thanh toán ứng trước cho công trình

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6592/UBND-KT ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu đề nghị cho phép tạm ứng nguồn vốn khấu hao của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để thanh toán ứng trước cho công trình: Xây dựng, lắp đặt khu nước rỉ rác thuộc dự án mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6588/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện M’Drắk, nhằm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về Dự án 513 – Bộ Nội vụ liên quan đến Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 173/TB-UBND về việc lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6583/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Công văn số 3192/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này