Triển khai Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6452/UBND-KGVX gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020”.

Thực hiện Công văn số 2883/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6425/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về triển khai thực hiện Công văn số 2883/LĐTBXH-BVCSTE ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016.

Đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn kết dư QL 1

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6479/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải về xử lý Công văn số 1188/SGTVT-KHTC ngày 11/8/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn kết dư QL 1 (lần 2).

Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2015

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6483/UBND-TH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 2956/LĐTBXH-PCTNXH, ngày 10/8/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2015.

Triển khai Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6480/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Báo cáo số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6461/UBND-NNMT gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 về thực hiện Công văn số 56/VP33 ngày 12/7/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 33- Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6462/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1376/STNMT-TTr ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý đơn kiến nghị của công dân.

Xử lý Công văn số 1388/STNMT-BVMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6463/UBND-NNMT gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1388/STNMT-BVMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar. Sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất kết quả kiểm tra, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên. Để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar.

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6429/UBND-KT gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 10284/BTC-ĐT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6457/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1381/STNMT- KS ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cam kết trong quá trình đăng ký khai thác cát trong diện tích lòng hồ Krông Pắc Thượng, xã Cư Yang, huyện Ea Kar.

Đề nghị phê duyệt dự án Cổng thông tin y tế cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6454/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về xử lý Tờ trình số 300/TTr-SYT ngày 12/8/2016 của Sở Y tế, về việc đề nghị phê duyệt dự án Cổng thông tin y tế cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến của ngành Y tế.

Kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6430/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 1557/QĐ- TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho các địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng; kèm theo Công văn số 1612/SNN- CNTY ngày 10/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ứng kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng ở địa bàn nguy cơ cao.

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6426/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 6172/BKHĐT- PTDN ngày 09/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nước ngoài.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6353/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện Công văn số 3314/BGDĐT-GDTX ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6360/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 2195/BVHTTDL-TCDL ngày 13/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng xăng dầu tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng xăng dầu tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.452,2 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc cho phép Tổng Công ty Dầu Việt Nam chuyển mục đích sử dụng 1.452,2 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam thuê diện tích đất nêu trên để xây dựng Cửa hàng xăng dầu (hạng mục: Đường nội bộ, sân bãi đậu xe).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND, ngày 11/8/2016 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6168/UBND-NC, ngày 08/8/2016 gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này