Xin chủ trương lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4915/UBND-KGVX, ngày 24/6/2016 gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017.

Quyết định bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Buôn Hồ.

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đoạn Km0+970,13 ÷ Km1+467.87

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1840/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đoạn Km0+970,13 ÷ Km1+467.87.

Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5110/UBND-NC, ngày 01/7/2016 gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, nhằm triển khai thực hiện Công điện số 1094/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5111/UBND-NC, ngày 01/7/2016 gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan nhằm triển khai thực hiện Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016.

Thông qua Đề cương dự toán bổ sung hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh có Công văn số 5066/UBND-NNMT, ngày 30/6/2016 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thông qua Đề cương dự toán bổ sung hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.692 (Tỉnh lộ 12) năm 2016 đoạn Km14+00 ÷ Km40+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.692 (Tỉnh lộ 12) năm 2016 đoạn Km14+00 ÷ Km40+00.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.695 (Tỉnh lộ 15) năm 2016 đoạn Km18+00 ÷ Km29+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.695 (Tỉnh lộ 15) năm 2016 đoạn Km18+00 ÷ Km29+00.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.689 (Tỉnh lộ 9) năm 2016 đoạn Km7+00 ÷ Km19+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.689 (Tỉnh lộ 9) năm 2016 đoạn Km7+00 ÷ Km19+00.

Cấp điện cho Nhà máy chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5104/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND huyện M’Drắk, Công ty THNN MTV Lâm nghiệp M’Drắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Công ty CP chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk về việc cấp điện cho Nhà máy chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5122/UBND-KT gửi Quỹ Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk về việc xử lý Văn bản số 1234/SNN-QLCL, ngày 21/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị cho phép các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi nông lâm thủy sản giá trị thực phẩm an toàn được ưu tiên vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5076/UBND-KGVX gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Y tế về việc triển khai Công văn số 573/UBDT-TTTT ngày 17/6/2016 và Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5065/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5057/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/6/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 198-CV/TG gửi Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày 28/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4997/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 1985/BTTTT-TCCB ngày 15/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4924/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét Tờ trình số 02/TTr-KT.16 ngày 22/6/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Kiến Tây về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.

Triển khai Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 17/6/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4984/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về thực hiện Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 17/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011- 2015 do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này