Báo cáo việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 102/BC-UBND về việc báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Triển khai Quyết định số 1008/QĐ-TTg, ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4649/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc về triển khai Quyết định số 1008/QĐ-TTg, ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2025”.

Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng khi thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa công trình đập Thủy lợi

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4771/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 73/TTr-UBND, ngày 10/6/2016 của UBND huyện Cư Kuin về việc xin kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng khi thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa công trình đập Thủy lợi 24, xã Ea Hu.

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4787/UBND-TH gửi UBND huyện Krông Pắc về xử lý đơn ông Bùi Văn Hiến – huyện Krông Pắc.

Chế độ báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4775/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7918/BTC-NSNN, ngày 10/6/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4698/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4736/UBND-CN, ngày 17/6/2016 về việc giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột, liên quan đến tiến độ triển khai dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao số 81 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4756/UBND-TH, ngày 17/6/2016 gửi Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh về việc đồng ý cho tổ chức Chương trình Hợp tác doanh nhân trẻ khu vực Tây Nguyên.

Đồng ý chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ký hợp đồng lao động

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4504/UBND-TH gửi các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường về việc đồng ý chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ký hợp đồng lao động tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4418/KH-UBND ngày 07/6/2016 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2016 (28/06/2001- 28/06/2016) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình đỏ" và Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu hồng Tây Nguyên" năm 2016

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4622/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình đỏ" và Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu hồng Tây Nguyên" năm 2016.

Phương án sử dụng đất chuyên dùng thuộc Khu dân cư Km4 – Km5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4634/UBND-CN, ngày 14/6/2016 gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phương án sử dụng đất chuyên dùng thuộc Khu dân cư Km4 – Km5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, theo Công văn đề nghị của Sở Xây dựng.

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4725/UBND-NC gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc xử lý Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, về quá trình giải quyết việc thi hành án đối với vụ ông Đoàn Thanh Minh và bà Phạm Thị Hương tại địa chỉ số 43 – Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ về đất đối với các trường hợp bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu dân cư Thửa số 24, tờ bản đồ số 32, phường Thành Nhất và Chợ Phan Đình Phùng, thành phố Buôn Ma Thuột, theo đề nghị của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4742/UBND-NNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện.

Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4764/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Công văn số 7556/BTC-TCHQ, ngày 03/6/2016 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4747/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Công điện số 1746/CĐ-TCTHADS ngày 08/6/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, về việc chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016.

Triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thừa phát lại

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4748/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 1786/BTP-BTTP ngày 01/6/2016 của Bộ Tư pháp, về việc triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thừa phát lại.

Hỗ trợ đoàn làm phim đánh giá Dự án FLITCH

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4731/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Công văn số 1166/SNN-DALN ngày 14/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hỗ trợ đoàn làm phim đánh giá Dự án FLITCH.

Điều chỉnh dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4744/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Ea Kar về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1045/SKHĐT-KTN ngày 13/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk; Công văn số 722/SGTVT-TĐ ngày 25/5/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc bổ sung khối lượng dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk (theo Tờ trình số 67/TT-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Ea Kar).

Đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4727/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 08/6/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ, về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp công trình: đường Lê Đức Thọ (giai đoạn 1) phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này