Đề nghị phê duyệt phương án chuyển xếp lương của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5376/UBND-KT, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 313/CT-NSPC ngày 06/7/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị phê duyệt phương án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5246/UBND-KT gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên về việc xử lý Báo cáo số 1473/BC-STC, ngày 09/6/2016 của Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 3220/UBND-KT ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí để bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5198/UBND-KT gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5105/UBND-KT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ea H’leo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần mẫn, Công ty cổ phần phát triển Việt Mỹ về việc xử lý Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo về đề nghị thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn được di dời, chuyển Trụ sở làm việc

Lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 6

Ngày 15/7/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2724/BVHTTDL - VHCS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 6 năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5573/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án mở rộng Trường Mầm non Tân Lợi vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án mở rộng Trường Mầm non Tân Lợi vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định giao 1.256 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho UBND phường Tân Lợi

Ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc giao 1.256 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho UBND phường Tân Lợi để xây dựng, mở rộng Trường Mầm non Tân Lợi.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5575/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5408/KH-UBND ngày 11/7/2016, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5356/KH-UBND, ngày 08/7/2016 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5441/UBND-CN, ngày 12/7/2016 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan, nhằm tăng cường kiểm tra việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Chuyển nhượng tài sản chi nhánh Cụm dịch vụ khách sạn Dakruco của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5375/UBND-KT, ngày 11/7/2016 giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về đề xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản chi nhánh Cụm dịch vụ khách sạn Dakruco của Công ty.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5434/UBND-CN gửi Sở Xây xựng về việc chuyển giao khu tập thể Văn phòng UBND tỉnh tại số 40 đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột sang Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng – Sở Xây dựng quản lý.

Tham mưu kinh phí tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC và lực lượng dân phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5391/UBND-KT, ngày 11/7/2016 giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kinh phí tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC và lực lượng dân phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cho huyện Krông Ana

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5404/UBND-KT, ngày 11/7/2016 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình (Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm và kiên cố hóa kênh mương trạm bơm T21, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) theo đề nghị của huyện Krông Ana.

Điều chỉnh dự toán công trình Trường THPT Trường Chinh, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (giai đoạn 2)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5461/UBND-CN, ngày 11/7/2016 giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của UBND huyện Ea H’leo về việc điều chỉnh dự toán công trình Trường THPT Trường Chinh, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (giai đoạn 2) – Hạng mục: Nhà thí nghiệm thực hành, sân bê tông, thiết bị.

Hỗ trợ hợp tác xã phát triển theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5439/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 8883/BTC-TCDN ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ hợp tác xã phát triển theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5392/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh về xử lý Báo cáo số 1605/BC-STC ngày 20/6/2016 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 4679/UBND-KT ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh.

Góp ý xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5451/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 2797/BKHCN-SHTT, ngày 29/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về góp ý kiến xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này