Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

Ngày 10/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 813/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk

Ngày 10/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 811/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ngày 10/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 812/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2928/UBND – CN gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2922/UBND – CN gửi Công an tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len về hợp tác phòng chống mua bán người.

Triển khai Quyết định số 774/QĐ- BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2868/UBND- CN gửi các Sở ban, ngành; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về thực hiện Quyết định số 774/QĐ- BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Hòa phú.

Triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ- TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2920/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ- TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách Nhà nước Qúy II/2019

Ngày 19/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 70/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị phối hợp xử lý hành vi mạo danh gây phiền hà cho doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 823/SKHĐT-ĐTG gửi các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh cơ quan quản lý nhà nước để lừa đảo bán sách, tham gia tập huấn gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vận tải và đường thủy nội địa

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 869/QĐ- UBND, ngày 18-4-2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực vận tải và đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải.

Tuyên truyền về Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 17/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1255-CV/BTGTU, về việc tuyên truyền về Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 12/4/2019, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 157/TB-HĐND, về dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp Bất thường, HĐND tỉnh khóa IX.

Kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2818/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 1693/BYT-QLD ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng.

Thúc đẩy tiến độ Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2817/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 1757/BYT-KHTC ngày 03/4/2019 của Bộ Y tế về thúc đẩy tiến độ Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB.

Thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2816/UBND-NC, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2782/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 4029/BTC-NSNN, ngày 04/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tường Chính phủ.

Tham mưu triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 06 tháng và cả năm 2019.

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2780/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2019.

Thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 38/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 06/4/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này