Triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Triển khai thực hiện dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5059/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Cư M’gar, Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp, M’Đrắk về việc xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1402/SKHĐT-XTĐT ngày 17/6/2019 về việc triển khai thực hiện dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk, để cải tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Hùng Nhơn nghiên cứu đầu tư dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk được khả thi.

Thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5048/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 175/BC-SNN, ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quý II năm 2019, trong đó có một số kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh:

Triển khai Quyết định số 21/2019//QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5080/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 21/2019//QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông.

Triển khai Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5047/UBND– TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5041/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Triển khai thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5100/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Thanh tra giao thông xử phạt 181 phương tiện vi phạm về tải trọng

Theo đánh giá của Thanh tra Sở GTVT, trong thời gian qua, tình trạng xe chở quá tải có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Trong đó, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 26 được xác định là những tuyến có lưu lượng phương tiện vi phạm cao nên đoàn tăng cường công tác kiểm tra đối với hai tuyến này.

Ban hành Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1541/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Triển khai công tác ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5051/UBND-NNMT, ngày 24/6/2019 về việc triển khai công tác ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2019.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5061/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5044/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn 5089/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm hai xe khách rượt đuổi nhau

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia vừa có Công văn 294/UBATGTQG về việc đề nghị kiểm tra xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gửi tới Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5082/UBND– CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1416/BXD-GĐ ngày 19/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019.

Triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5137/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5124/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2455/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 21/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5003/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 175/KH-TƯHCTĐ ngày 31/5/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Triển khai Công văn số 2210/BTP-VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4994/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2210/BTP- VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này