Thực hiện TB số 108/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng CP.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4442/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 108/TB-VPCP, ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận của phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ trương lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo giao thông trên địa bàn các huyện Krông Pắc, Cư Kuin.

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4535/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND huyện Krông Pắc, UBND huyện Cư Kuin về việc xử lý Công văn số 1285/STC-QLNS, ngày 26/5/2016 của Sở Tài chính về việc lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo giao thông trên địa bàn huyện Krông Pắc, Cư Kuin. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4453/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4411/UBND-KGVX, gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc Đề nghị cho phép điều chỉnh thời gian trình Nghị quyết đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 4 vào kỳ họp cuối năm 2016.

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4548/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT, ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quang trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Triển khai Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4632/UBND-CN gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị khối 6 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4693/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về xét Công văn số 1050/SXD-QH ngày 08/6/2016 của Sở Xây dựng về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị khối 6 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4697/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

Thực hiện Công văn số 1927/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4694/UBND-KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 1927/BHXH-BT, ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4650/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 2075/BVHTTDL-VHCS ngày 03/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh nhận đơn của tập thể người lao động thuộc Công ty TNHH MTV cà phê CưPul (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc) về đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ BHXH.

Triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4721/UBND-NC gửi Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4672/UBND-KT gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh về thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4643/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án trồng Ca cao tại tiểu khu 49, 51 xã Cư Mốt và tiểu khu 50 xã Ea Wy, huyện Ea H’leo.

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4689/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Công văn số 1668/CT-THNVDT ngày 07/6/2016 của Cục Thuế tỉnh về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016.

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4688/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 4112/DVN-ĐTXD ngày 10/6/2016 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, về phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa PV OIL.

Đề nghị bổ sung hồ sơ khai thác cát

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4690/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cho phép Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trên sông Krông Nô thuộc xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4687/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1914/BTTTT-CNTT ngày 10/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Kế hoạch liên kết đào tạo đại học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4414/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 711/SGDĐT-GDCN ngày 31/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xem xét Công văn số 457/VRA/2016 ngày 30/5/2016 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam về việc đề cử món ăn ẩm thực, đặc sản của địa phương trong hành trình tìm kiếm, quảng bá Top ẩm thực và đặc sản Việt Nam lần thứ tư – 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này