Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5076/UBND-KGVX gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Y tế về việc triển khai Công văn số 573/UBDT-TTTT ngày 17/6/2016 và Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5065/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5057/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/6/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 198-CV/TG gửi Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày 28/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4997/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 1985/BTTTT-TCCB ngày 15/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4924/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét Tờ trình số 02/TTr-KT.16 ngày 22/6/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Kiến Tây về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.

Triển khai Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 17/6/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4984/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về thực hiện Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 17/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011- 2015 do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Triển khai Công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4993/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế.

Triển khai Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4952/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

Triển khai Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4953/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, về quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4994/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị - xã hội, hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập về thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến Cà phê – Ca cao cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4973/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính về xem xét Công văn số 840/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị chỉ đạo bàn giao gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến Cà phê – Ca cao cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên”.

Chủ trương mở rộng Mái ấm 1/6

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4896/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về xét Công văn số 831/SLĐTBXH-BTXH ngày 24/5/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin chủ trương mở rộng cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi (Mái ấm 1/6 thuộc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột); Báo cáo số 121/BC-UBND, ngày 01/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột giải trình về nội dung trên.

Triển khai Công văn số 1431/TTCP-C.IV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4978/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan về triển khai Công văn số 1431/TTCP-C.IV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016​.

Đề nghị miễm giảm đóng tiền trồng rừng thay thế, để trồng cây ăn quả

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4918/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 14/TTr-HV ngày 02/6/2016 của Công ty TNHH Hoàn Vũ về việc đề nghị miễm giảm đóng tiền trồng rừng thay thế đối với 64,94 ha rừng đã chuyển mục đích sử dụng tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp để trồng cây ăn quả.

Đề nghị cấp đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4980/UBND-NNMT gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Báo cáo số 335/STNMT-QLĐĐ ngày 20/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc Ban Đại diện Tin lành tỉnh đề nghị cấp đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Chi hội Tin lành.

Thu hồi đất để mở rộng đường Phạm Hồng Thái, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4901/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 16/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thu hồi đất để xây dựng: Mở rộng đường Phạm Hồng Thái (đoạn Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng), thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh phí thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IV, năm 2016

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4903/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Krông Pắc về xử lý Tờ trình số 243/TTr-STC ngày 10/6/2016 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IV, năm 2016.

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4928/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4927/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 71-CV/ĐUK ngày 20/6/2016 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, về tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này